Polskie ePłatności wypowiedzenie umowy – wzór

17 

Wypowiedzenie umowy terminala Polskie ePłatności odnosi się do podpisanej wcześniej umowy dotyczącej korzystania z usług terminala płatniczego lub terminala kart płatniczych. Terminale te są używane przez przedsiębiorców do akceptacji płatności kartą od klientów.

Natomiast wypowiedzenie umowy terminala z Polskie ePłatności to formalne zawiadomienie dostawcy terminala przez przedsiębiorcę o zakończeniu przez niego umowy lub przeniesieniu usług płatniczych do innego dostawcy.

Powody wypowiedzenia mogą być różne, i może to być przykładowo zmiana dostawcy usług płatniczych z powodu lepszych warunków finansowych, problemów z jakością usług dostawcy obecnego terminala, zmiany strategii biznesowej i inne powody powodujące wypowiedzenie umowy o terminal płatniczy z Polskie ePłatności.

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego pisma sporządziliśmy gotowy do wypełnienia wzór wypowiedzenie umowy o terminal płatniczy, który pobierzesz poniżej:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis

Ważne jest, aby przedsiębiorca zapoznał się z warunkami umowy terminala, ponieważ mogą istnieć określone zasady i procedury dotyczące wypowiedzenia umowy. Bowiem mogą tam być określone terminy wypowiedzenia, opłaty za zerwanie umowy przed czasem czy inne warunki, które przedsiębiorca musi spełnić.

W praktyce wypowiedzenie umowy terminala płatniczego zazwyczaj wymaga przesłania pisemnego zawiadomienia dostawcy terminala zgodnie z warunkami umowy. Po zakończeniu umowy przedsiębiorca może zwrócić terminal lub dostosować go do nowego dostawcy, jeśli to konieczne.

Podobne wzory pism:

polskie-eplatnosci-wypowiedzenie-umowy-wzor-pdf-doc
Polskie ePłatności wypowiedzenie umowy - wzór
17