Podanie o indywidualny tok studiów – uzasadnienie przykład

17 

Podanie o indywidualny tok studiów należy kierować do prorektora. Dokładne warunki działania i przyznawania prawa do indywidualnego toku studiów określa regulamin danej uczelni, dlatego warto zapoznać się z nim przed złożeniem wniosku o ITS.

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy spełniające wszystkie formalne wymagania – wzór podania o indywidualny tok studiów wraz z uzasadnieniem – który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis

Jak uzasadnić podanie o indywidualny tok studiów?

Przykładowe uzasadnienie podania o indywidualny tok studiów musi nawiązywać do zasad funkcjonowania ITS na danej uczelni. Z przywileju tego mogą korzystać bowiem studenci, którzy z określonych powodów nie są w stanie ukończyć semestru w trybie normalnym. Należą do nich:

  • osoby w ciąży,
  • osoby pracujące,
  • osoby studiujące na dwóch kierunkach jednocześnie,
  • rodzice małych dzieci,
  • osoby niepełnosprawne,
  • osoby, które doświadczyły wypadku/choroby – leczą się lub przechodzą rehabilitację.

Wzór uzasadnienia podania o indywidualny tok studiów mogą wykorzystać także inne osoby, które spełniają warunki korzystania z ITS na podstawie regulaminu swojej uczelni. Prawo do indywidualnego toku studiów przyznawane jest na jeden semestr.

Jak napisać podanie o indywidualny tok studiów?

Druk przykładowego uzasadnienia podania o indywidualny tok studiów odpowiada za określenie motywów, które kierują studentem ubiegającym się o ITS. Zawiera też przykładowe argumenty, które powinny przekonać prorektora do wydania zgody na indywidualny tok studiów. Pozostałe elementy, jakich wymaga się w piśmie o ITS, to przede wszystkim:

  • dane prorektora,
  • dane studenta, w tym imię i nazwisko, numer albumu, kierunek studiów, rok studiów,
  • podpis wnioskodawcy.

Wniosek o indywidualny tok studiów student składa w odpowiednim dziekanacie. Nie ma żadnego obowiązującego terminu na wniesienie takiego pisma – można przygotować je na dowolnym etapie pobierania nauki.

Należy pamiętać jednak, że ITS jest korzystny dla studenta przede wszystkim w okresie sesji, choć nie tylko. Dzięki niemu student może łatwiej „dogadać się” z prowadzącymi zajęcia zarówno w zakresie terminu egzaminów, jak i w zakresie swoich nieobecności na co dzień. 

podanie-o-indywidualny-tok-studiow-uzasadnienie-przyklad
Podanie o indywidualny tok studiów - uzasadnienie przykład
17