Pełnomocnictwo do komornika – wzór

17 

Pełnomocnictwo do komornika może przygotować zarówno wierzyciel, jak i dłużnik. Co ważne, pełnomocnikiem procesowym w sądowym postępowaniu egzekucyjnym mogą być tylko osoby uprawnione do działania w takim charakterze w procesie.

Pełnomocnikiem do udziału w przetargu przy egzekucyjnej sprzedaży ruchomości lub nieruchomości może być natomiast każda osoba, mająca pełną zdolność do czynności prawnych. 

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego pisma – przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór pełnomocnictwa do komornika, który pobierzesz poniżej:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis
Opinie (0)

Jak zgłosić pełnomocnictwo do komornika?

Pełnomocnictwa można udzielić ustnie i na piśmie. Pełnomocnictwo w postępowaniu egzekucyjnym może być pełnomocnictwem ogólnym, czyli obejmującym prawo do reprezentowania strony podczas całego postępowania egzekucyjnego i składania wszelkich wniosków w toku tego postępowania.

Pełnomocnictwo może być też szczegółowe, uprawniające do konkretnych czynności, na przykład do wszczęcia postępowania egzekucyjnego czy do złożenia konkretnego wniosku w toku egzekucji.

Pełnomocnik przy pierwszej czynności procesowej obowiązany jest dołączyć do akt sprawy pełnomocnictwo z podpisem mocodawcy. W toku sprawy pełnomocnictwo może być udzielone komornikowi ustnie i wciągnięte do protokołu.

W praktyce znacznie częściej pełnomocnictwo przyjmuje formę pisemną. 

Komu można udzielić pełnomocnictwa?

Pełnomocnictwa do komornika dłużnik i wierzyciel może udzielić zarówno adwokatowi czy radcy prawnemu, jak i bliskim członkom rodziny. Pełnomocnikiem w postępowaniu egzekucyjnym może być zatem małżonek, rodzeństwo, zstępni lub wstępni strony, a nawet osoby pozostające ze stroną w stosunku przysposobienia.

Jakie elementy zawiera pełnomocnictwo do komornika?

Pełnomocnictwo w formie pisemnej musi uwzględniać w swojej treści trzy główne elementy: dane mocodawcy, dane pełnomocnika oraz określenie zakresu pełnomocnictwa.

W dokumencie powinny pojawić się także informacje na temat okresu obowiązywania pełnomocnictwa, choć możliwe jest odwołanie go w każdym czasie. Ważnym elementem upoważnienia jest też podpis mocodawcy – odręczny i czytelny. 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Pełnomocnictwo do komornika – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

pelnomocnictwo-do-komornika-wzor
Pełnomocnictwo do komornika - wzór
17