Oświadczenie o równym traktowaniu – wzór

17 

Oświadczenie o równym traktowaniu przygotowuje pracodawca, który chce zobowiązać się do równego traktowania swoich pracowników. Dotyczy to wszystkich osób zatrudnionych bez względu na wiek, płeć, pochodzenia, stan zdrowia, wyznanie, czy orientację seksualną.

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy spełniające wszystkie formalne wymagania – wzór oświadczenia o równym traktowaniu – które pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (0)

Podstawa oświadczenia o równym traktowaniu pracowników

Obowiązek równego traktowania pracowników nakłada na pracodawcę kodeks pracy. Zgodnie z treścią tego aktu prawnego, przełożony nie może dyskryminować pracowników ze względu na:

 • płeć,
 • wiek,
 • stan zdrowia, niepełnosprawność,
 • narodowość,
 • rasę,
 • religię,
 • pochodzenie,
 • przekonania polityczne,
 • orientację seksualną,
 • wykształcenie,
 • przynależność związkową.

Przykładowe oświadczenie o równym traktowaniu powinno zawierać również zapewnienie, że pracodawca zapewni pracownikom równy dostęp do szkoleń i awansów, a także wynagrodzenie adekwatne do realizowanych obowiązków  – niezależne od wymienionych wyżej czynników. Naruszenie tych zasad sprawia, że pracownik ma prawo wystąpić ze skargą do sądu pracy lub do Rzecznika Praw Obywatelskich. 

Jak obwieścić równe traktowanie pracowników w firmie?

Do przygotowania informacji o równym traktowaniu pracodawca może użyć wzoru oświadczenia o równym traktowaniu, które wystarczy wypełnić odpowiednimi informacjami. Ponieważ pracodawca ma obowiązek 

przekazać taką informację każdemu pracownikowi w dniu podpisania umowy o pracę lub w terminie do 7 dni od podpisania umowy, wykorzystanie druku przykładowego oświadczenia o równym traktowaniu pomaga dochować tego terminu. Jeśli zaś chodzi o sposób przekazania takiej informacji pracownikom, to przełożony może:

 • przekazać oświadczenie wraz z innymi dokumentami,
 • wywiesić je w ogólnodostępnym miejscu,
 • przesłać pracownikowi drogą elektroniczną.

Warto wspomnieć, że wraz z oświadczeniem o równym traktowaniu, pracodawca może obwieścić pracownikom:

 • komu, gdzie, w jaki sposób powinni zgłaszać nierówne traktowanie,
 • że wszyscy pracownicy firmy powinni przestrzegać polityki równego traktowania innych osób, a także postępować zgodnie z tą polityką,
 • że prowadzone są programy edukacyjne, mające na celu zwiększenie świadomości na temat równego traktowania oraz różnorodności.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Oświadczenie o równym traktowaniu – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

oswiadczenie-o-rownym-traktowaniu-wzor-pdf-doc
Oświadczenie o równym traktowaniu - wzór
17