Opinia o praktykancie informatyki – wzór

17 

Opinia o praktykancie informatyki może być pozytywna, neutralna lub negatywna. Opiekun praktyk wystawia ją na wniosek zainteresowanego, ale nie ma takiego obowiązki, jeśli praktyka nie odbywała się za pośrednictwem Urzędu Pracy.

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy spełniający wszystkie formalne wymagania – wzór opinii o praktykancie informatyki – którą pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis

Jakie informacje zawiera opinia o praktykancie informatyki?

Opinię o praktykancie sporządza opiekun praktyk/pracodawca. Dokument ten podsumowuje współpracę z praktykantem, ale nie musi mieć pozytywnego brzmienia – bywa też negatywny lub neutralny, choć znacznie rzadziej.

Aby przygotować takie pismo, opiekun praktyk może sięgnąć po wzór opinii o praktykancie informatyki. Druk uwzględnia:

  • dane praktykanta,
  • miejsce i termin odbywania praktyk,
  • stanowisko zajmowane przez praktykanta,
  • obowiązki praktykanta.

Zasadniczo, przykładowa opinia o praktykancie informatyki ma opisywać to, jak dana osoba wykorzystała zgromadzoną przez siebie wiedzę teoretyczną w praktyce.

Opiekun może odnieść się do tego, czy praktykant wykonywał jego polecenia, czy stosował się do wskazówek, czy miał świadomość, jakie konsekwencje mogą przynieść podejmowane przez niego działania, jak współpracował z innymi osobami zatrudnionymi w firmie, z czym dobrze sobie radził, a z czym miał problemy. 

Jakie znaczenie ma opinia o praktykancie informatyki?

Opinia przygotowana w oparciu o druk przykładowej opinii o praktykancie informatyki powinna być pismem rzetelnym, bazującym na obserwacjach opiekuna praktyk. Dzięki temu będzie to dokument wartościowy dla praktykanta nawet wtedy, kiedy jego brzmienie ogólne okaże się neutralne lub nawet negatywne.

Pozytywna opinia o praktykancie pełni rolę referencji od pracodawcy. Pomaga zatem zdobyć pracę na wymarzonym stanowisku. Jednak neutralna lub negatywna opinia o praktykancie również niosą za sobą pewne korzyści. Przede wszystkim stanowią informację zwrotną.

Mówią praktykantowi, w jakich obszarach musi doskonalić swoją wiedzę i umiejętności, aby stać się lepszym pracownikiem. Opinii o praktykancie nie należy mylić z opinią o przebiegu praktyk – ten drugi dokument sporządza sam praktykant.

opinia-o-praktykancie-informatyki-wzor
Opinia o praktykancie informatyki - wzór
17