Odwołanie z funkcji wychowawcy klasy – wzór pisma

17 

Nauczyciela można odwołać z funkcji wychowawcy klasy w trakcie roku szkolnego jak i pod koniec jego trwania. Dokładne wytyczne dotyczące odwołania nauczyciela z funkcji wychowawcy powinny być określone w regulaminie szkoły. Ponadto, w tym samym regulaminie powinny być zawarte wytyczne odnoszące się do samej procedury odwołania nauczyciela z tej roli.

Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma, przygotowaliśmy przykładowy wzór odwołania z funkcji wychowawcy klasy, który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis

Przydzielenie lub odwołanie z funkcji wychowawcy nie wpływa na zmianę warunków zatrudnienia. Pełnienie tej roli jest bowiem integralną częścią obowiązków zawodowych nauczyciela. Zasadniczo powierzenie lub odwołanie z tej funkcji następuje poprzez jednostronne oświadczenie dyrektora szkoły w formie służbowego polecenia, którego wzór pobierzesz powyżej.

Zatem, aby pozbawić nauczyciela funkcji wychowawcy klasy, wystarczy poinformować go o tym fakcie drogą pisemną.

odwolanie-z-funkcji-wychowawcy-klasy-wzor-pisma
Odwołanie z funkcji wychowawcy klasy - wzór pisma
17