Odroczenie obowiązku szkolnego – wzór

17 

Odroczenie obowiązku szkolnego ma miejsce na wniosek rodziców lub opiekunów prawnych. Ostateczną decyzję w sprawie podejmuje dyrektor szkoły podstawowej w okręgu, w którym dziecko mieszka. Obowiązek szkolny można odroczyć o jeden rok w przypadkach uzasadnionych. 

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy spełniający wszystkie formalne wymagania – wzór odroczenia obowiązku szkolnego – który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis

Kiedy złożyć wniosek o odroczenie obowiązku szkolnego?

Wniosek rodzica o odroczenie obowiązku szkolnego składa się w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. Z wnioskiem nie należy czekać jednak do 1. września – należy złożyć go nie później niż do 31 sierpnia.

Adresatem pisma powinien być dyrektor szkoły znajdującej się w obwodzie, w którym dziecko mieszka. Co ważne, nie wystarczy, że rodzice wypełnią wzór wniosku o odroczenie obowiązku szkolnego, aby dyrektor pozwolił dziecku rozpocząć edukację w klasie 1. szkoły podstawowej rok później.

Podstawą podjęcia takiej decyzji jest orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej, wydawane po przeprowadzeniu badania i określeniu poziomu dojrzałości dziecka, czyli gotowości szkolnej. Badanie przeprowadza się na wniosek rodziców. 

Jak odroczyć obowiązek szkolny?

Przykładowy wniosek o odroczenie obowiązku szkolnego musi być uzasadniony. Przyczyną odroczenia obowiązku szkolnego jest najczęściej:

  • występowanie choroby przewlekłej u dziecka,
  • wady rozwojowe,
  • brak odpowiedniej dojrzałości poznawczej,
  • brak odpowiedniej dojrzałości emocjonalnej i społecznej,
  • trudności z respektowaniem norm społecznych,
  • trudności z koncentracją uwagi.

Przed złożeniem wniosku o odroczenie obowiązku szkolnego dziecko podlega badaniom gotowości szkolnej. Badania te dzieli się na część psychologiczną, czyli badanie poziomu funkcjonowania poznawczego oraz poziomu rozwoju emocjonalnego, a także na część pedagogiczną, czyli badanie poziomu opanowania umiejętności szkolnych.

Warto pamiętać, że odroczenie obowiązku szkolnego nie skutkuje zwolnieniem dziecka z obowiązku uczęszczania do szkoły – mały uczeń musi kontynuować przygotowanie przedszkolne, czyli tak zwaną zerówkę przez kolejny rok.

odroczenie-obowiazku-szkolnego-wzor
Odroczenie obowiązku szkolnego - wzór
17