Karta projektu – wzór

17 

Karta projektu jest dokumentem, który upoważnia kierownika projektu do wykorzystania zasobów w celu wykonania projektu. Pismo określa wstępne wymagania, jakie należy spełnić, aby uruchomić projekt. Zawiera także oczekiwania interesariuszy. 

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy spełniający wszystkie formalne wymagania – wzór karty projektu – który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis

Jakie informacje zawiera karta projektu?

Karta projektu zatwierdza projekt, a także upoważnia kierownika projektu do wykorzystania zasobów niezbędnych do jego realizacji. W treści takiego dokumentu można znaleźć następujące elementy:

 • określenie celu projektu,
 • opis zakresu projektu,
 • opis etapów projektu,
 • budżet projektu,
 • role osób zaangażowanych w projekt, 
 • założenia projektu i wiele innych.

Karta projektu jest narzędziem do planowania projektu i kontrolowania jego realizacji. Jej elementy bywają różne, w zależności od tego, jakiego projektu dotyczy karta. Dokument można przygotować jednak w oparciu o uniwersalny wzór karty projektu, który sprawdza się w każdych okolicznościach. 

Jak napisać kartę projektu?

Kartę projektu można przygotować w oparciu o dostępne przykłady kart, pamiętając o tym, że kluczowe elementy każdej karty projektu to:

 • wizja projektu, czyli cel projektu i korzyści płynące z jego realizacji,
 • określenie celu strategicznego projektu, a także warunków, jakie należy spełnić, aby można było go zrealizować,
 • zidentyfikowanie celów – około 2 do 5 – które trzeba zrealizować, aby osiągnąć cele założone w projekcie,
 • zakres projektu – przedstawienie, co zostanie wykonane  w ramach projektu (w formie mierzalnych rezultatów),
 • zdefiniowanie faz projektu – w tym określenie, jaki sposób kolejne etapy będą akceptowane.

Po co tworzy się karty projektów?

Karta projektu ma wiele funkcji. Jest przede wszystkim formalnym zapisem projektu i narzędziem do jego akceptacji, czy kontroli. Karta pozwala stronom – wykonawcy projektu i zarządzającym – współpracować na określonych zasadach.

Dokument służy do planowania zakresu projektu i sposobu jego prowadzenia. Określa też wymagania i zagrożenia, dzięki czemu ułatwia wdrożenie projektu, jego kontrolowanie i ocenę.

karta-projektu-wzor-word-excel-pdf
Karta projektu - wzór
17