Karta obiegowa – wzór

17 

Karty obiegowe stosuje się w miejscach pracy, a także w placówkach oświatowych. Taki wewnętrzny dokument potwierdza, że dana osoba uregulowała wszystkie swoje zobowiązania, np. wobec uczelni. 

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy spełniające wszystkie formalne wymagania – wzór karty obiegowej – który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis

Karta obiegowa w pracy

Tak zwana obiegówka w pracy dotyczy najczęściej rozliczenia środków pieniężnych, zdania kluczy, sprzętu elektronicznego, czy samochodu służbowego. Pracownik musi uzupełnić kartę obiegową odpowiednimi podpisami w związku z wygaśnięciem lub rozwiązaniem umowy, np. za wypowiedzeniem. Taki dokument uwzględnia zazwyczaj:

  • dane miejsca pracy, 
  • dane pracownika,
  • datę rozpoczęcia/zakończenia umowy,
  • działy firmy, z którymi pracownik ma się rozliczyć,
  • podpisy osób upoważnionych do podpisania karty.

Obiegówkę można opracować, stosując wzór karty obiegowej, który przyjmuje formę tabeli. Karta obiegowa w pracy potwierdza fakt rozliczenia się z pracodawcą. Ma ona związek z innymi dokumentami, które pracownik podpisywał rozpoczynając pracę, np. protokół odebrania sprzętu firmowego.

Warto pamiętać jednak, że nie oddanie obiegówki nie może mieć wpływu na obowiązek wydania pracownikowi świadectwa pracy.

Karta obiegowa na uczelni

Karta obiegowa studenta pełni taką samą rolę, jak karta obiegowa pracownika. Ma świadczyć o tym, że student nie zalega z płatnościami i nie ma żadnych innych zobowiązań wobec uczelni. Zazwyczaj uwzględnia się w niej:

  • zobowiązania finansowe,
  • zobowiązania względem biblioteki,
  • praktyki studenckie,
  • zobowiązania względem pracowni (sprzęt do badań), itd.

Przykładowa karta obiegowa studenta zawiera jego dokładne dane osobowe i miejsca na podpisy/pieczątki osób uprawnionych. Dopiero po uzupełnieniu karty obiegowej student może w pełni rozliczyć się z uczelnią i uzyskać od niej dyplom.

Obiegówka nie zostanie przyjęta przez dziekanat, jeśli ujawni brak rozliczeń lub gdy będzie niekompletna. Konieczne jest więc uzyskanie wszystkich wymaganych podpisów, a także rozliczenie się z uczelnią, np. poprzez zwrot książek do biblioteki lub uregulowanie zaległego czesnego.

karta-obiegowa-wzor-pdf-doc
Karta obiegowa - wzór
17