Ankieta ewaluacyjna dla uczniów – wzór

17 

Ankieta ewaluacyjna dla uczniów dotyczy najczęściej jakości prowadzonych zajęć, choć ma zastosowanie między innymi także w stosunku do wprowadzonych innowacji pedagogicznych. Ankieta powinna być anonimowa, aby uczniowie nie bali się udzielać szczerych odpowiedzi na zawarte w niej pytania.

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy spełniający wszystkie formalne wymagania – wzór ankiety ewaluacyjnej dla uczniów – którą pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis

Jak powinna wyglądać ankieta ewaluacyjna dla uczniów?

Podstawowa ankieta ewaluacyjna dla uczniów służy ocenie jakości pracy nauczyciela. Pozwala ocenić jego przygotowanie merytoryczne, wiedzę, zaangażowanie, zachowanie, stosowane metody, czy atmosferę panującą na zajęciach. Taki kwestionariusz można opracować, stosując nasz wzór ankiety ewaluacyjnej dla uczniów.

Uwzględnia on wiele pytań dotyczących sposobu prowadzenia zajęć przez pedagoga oraz odbioru takich zajęć przez uczniów. Dzięki anonimowości można liczyć na to, że uzyskane za pomocą ankiety wyniki badania będą rzetelne. W ankiecie warto poinformować uczniów, że:

 • mogą szczerze odpowiadać na pytania,
 • powinni pracować samodzielnie,
 • nie ma złych odpowiedzi,
 • ważne jest odpowiadanie z namysłem,
 • odpowiedzi są poufne,
 • odpowiedzi posłużą do opracowania zbiorczych wyników,
 • odpowiedzi nie będą nikomu pokazywane. 

Jakie pytania mogą wystąpić w ankiecie ewaluacyjnej dla uczniów?

Druk przykładowej ankiety ewaluacyjnej dla uczniów może zostać dostosowany do potrzeb, czyli przede wszystkim do rodzaju zajęć jakich dotyczy. Ogólne pytania, jakie powinny pojawić się w ankiecie, to między innymi:

 • czy chętnie uczestniczyłeś w zajęciach?
 • czy treści były przedstawione w sposób zrozumiały?
 • jak oceniasz zajęcia w skali od… do…?
 • czy zajęcia wniosły coś nowego do twojego stanu wiedzy?
 • czy zajęcia zmieniły twoje poglądy?
 • w jakim stopniu opanowałeś przedstawione treści?
 • czy forma zajęć była dla ciebie ciekawa?
 • czy sposób prowadzenia zajęć pozwolił ci aktywnie w nich uczestniczyć?
 • które treści zajęć były dla ciebie najciekawsze?
 • co twoim zdaniem było najmniej interesujące?
 • czy chciałbyś ponownie uczestniczyć w takich zajęciach?
ankieta-ewaluacyjna-dla-uczniow-wzor
Ankieta ewaluacyjna dla uczniów - wzór
17