Zwrot poręczenia majątkowego – wzór

17 

Przepisy kodeksu karnego wykonawczego nie regulują terminu zwrotu poręczenia majątkowego, jednak wskazują na fakt, że przedmiot poręczenia powinien zostać zwrócony z chwilą ustania poręczenia majątkowego. Oznacza to, że zwrot przedmiotu poręczenia powinien nastąpić bez zbędnej zwłoki – np. zaraz po uprawomocnieniu się wyroku.

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy spełniający wszystkie formalne wymagania – wzór pisma o zwrot poręczenia majątkowego – który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (0)

Jak domagać się zwrotu poręczenia majątkowego?

Zgodnie z treścią art. 269 § 2 Kodeksu postępowania karnego:

“Z chwilą ustania poręczenia majątkowego przedmiot poręczenia zwraca się, a sumę poręczenia zwalnia się, pod tym jednak warunkiem, że w razie prawomocnego skazania oskarżonego na karę pozbawienia wolności następuje to z chwilą rozpoczęcia odbywania przez niego kary.”

Jeśli sąd opóźnia się ze zwrotem poręczenia, można upomnieć się o nie, wypełniając wzór zwrotu poręczenia majątkowego. Pismo należy kierować do tego sądu, który rozpoznawał sprawę. Konieczne jest także powołanie się na postanowienie, które stanowi podstawę zwrotu.

Przykładowe pismo w sprawie zwrotu poręczenia majątkowego powinno wskazywać też sposób dokonania zwrotu. Jeśli poręczenie było ulokowane na oprocentowanym rachunku bankowym, można domagać się zwrotu poręczenia wraz z odsetkami. 

Kiedy można wystosować pismo o zwrot poręczenia majątkowego?

Jak zostało wspomniane, poręczenie zwraca się w momencie, kiedy dochodzi do „ustania poręczenia majątkowego”. Poręczenie może być natomiast stosowane do momentu rozpoczęcia wykonania kary. Istnieją też przypadki, gdy poręczenie wygasa wcześniej. Ma to miejsce w chwili:

  • skutecznego cofnięcia poręczenia, 
  • uchylenia poręczenia,
  • zmiany poręczenia na inny środek zapobiegawczy,
  • zakończenia postępowania (prawomocnie) w sposób nieprzewidujący wykonania kary. 

Warto wspomnieć, że w trakcie postępowania oskarżony może składać wnioski o uchylenie lub zmniejszenie kwoty poręczenia majątkowego. Poręczeniem majątkowym może być zaś nie tylko gotówka, czy środki na koncie bankowym, ale również papiery wartościowe, czy hipoteka.

Rodzaj, wysokość, warunki i termin złożenia przedmiotu poręczenia ustala organ procesowy, który stosuje taki środek zapobiegawczy. 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Zwrot poręczenia majątkowego – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

zwrot-poreczenia-majatkowego-wzor
Zwrot poręczenia majątkowego - wzór
17