Wzór pisma o przekazanie akt osobowych

17 

Pracownik i były pracownik mają prawo skierować do pracodawcy wniosek o wydanie kopii całości lub części swojej dokumentacji pracowniczej. Dokumentację należy wydać pracownikowi w terminie 30 dni od dnia złożenia przez niego wniosku w tej sprawie. 

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego pisma – przygotowaliśmy spełniający wszystkie formalne wymagania – wzór pisma o przekazanie akt osobowych, który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis

Jak wygląda przekazanie akt osobowych pracownika?

Pismo o przekazanie akt osobowych może zostać złożone w formie papierowej lub elektronicznej. Wniosek powinien wskazywać, wydania jakich dokumentów żąda pracownik. W odpowiedzi na pismo pracodawca musi – w terminie 30 dni – wydać pracownikowi kopię całości lub wskazanej części dokumentacji.

Wniosek o wydanie dokumentacji włącza się do akt osobowych pracownika: do części B, jeśli został on złożony w trakcie zatrudnienia lub do części C, jeśli został złożony po zakończeniu okresu zatrudnienia.

W sytuacji, gdy dokumentacja jest przechowywana w formie papierowej, pracodawca przekazuje kopię dokumentacji:

  • w postaci papierowej, opatrzonej podpisem pracodawcy lub osoby upoważnionej przez pracodawcę,
  • w postaci elektronicznej jako odwzorowanie cyfrowe.

Natomiast w przypadku, gdy dokumentacja pracownicza jest przechowywana w postaci elektronicznej, pracodawca wydaje kopię dokumentacji:

  • w postaci elektronicznej albo
  • w postaci papierowej jako wydruk z dokumentacji pracowniczej.

Jak napisać wniosek o przekazanie akt osobowych?

Wniosek w sprawie wydania dokumentacji pracowniczej można przygotować w oparciu o gotowy do wypełnienia wzór pisma o przekazanie akt osobowych. Dokument zawiera podstawę prawną żądania, a także wyszczególnienie akt, które mają zostać wydane.

Z pismem może wystąpić pracownik, były pracownik, a w przypadku śmierci pracownika: jego dzieci, dzieci małżonka, dzieci przysposobione, przyjęte na wychowanie i utrzymanie wnuki, rodzeństwo, małżonek i rodzice pracownika.

Przekazanie akt osobowych może nastąpić jedynie na ręce pracownika lub osoby upoważnionej do odbioru dokumentacji. Takie upoważnienie powinno przyjmować formę pisemną. 

wzor-pisma-o-przekazanie-akt-osobowych
Wzór pisma o przekazanie akt osobowych
17