Wywiad logopedyczny – wzór

17 

Wywiad logopedyczny jest niezbędny do postawienia pacjentowi prawidłowej diagnozy. Nie można bowiem ustalić na podstawie samego badania, jaka była przyczyna wystąpienia nieprawidłowości, a w związku z tym wykluczone będzie prawidłowe zdiagnozowanie problemu oraz jego skuteczne wyeliminowanie. 

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy spełniający wszystkie formalne wymagania – wzór wywiadu logopedycznego – który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis

Jakie pytania może uwzględniać wywiad logopedyczny?

Każdy specjalista może opracować własny wywiad logopedyczny, jednak zasadniczo powinny pojawić się w nim pytania dotyczące:

  • okresu poprzedzającego ciążę oraz okresu ciąży, np. specjalistyczna opieka, przyjmowane leki, tryb życia, ewentualne warunki stresogenne,
  • przebiegu porodu i okresu połogu, np. czy poród był o czasie, czy były komplikacje, jak wyglądało karmienie,
  • rozwoju psychoruchowego dziecka,
  • rozwoju mowy np. czy dziecko gaworzyło, 
  • sposobu karmienia dziecka,
  • częstości chorób, zwłaszcza infekcji górnych dróg oddechowych, 
  • chorób lub wad wymowy w rodzinie,
  • przebywania pod opieką innego specjalisty,
  • niepokojących rodzica symptomów.

Do opracowania własnego wywiadu logopedycznego można zastosować sprawdzony wzór wywiadu logopedycznego, który pozwala na przygotowanie kompletnej listy pytań. Warto pamiętać, że im bardziej szczegółowy wywiad, tym lepiej. 

W jaki sposób prowadzić wywiad logopedyczny?

Rodzice oddający swoje dzieci pod opiekę logopedy często zastanawiają się, czy nie mogliby wypełnić wzoru wywiadu logopedycznego samodzielnie, na piśmie. Należy jednak zwrócić uwagę, że taki sposób zbierania informacji często skutkuje otrzymaniem wiedzy zdawkowej lub niezwiązanej z problemem.

Jeśli logopeda samodzielnie prowadzi wywiad i przedstawia – w miarę potrzeby – podstawę zadania poszczególnych pytań, uzyskana w rozmowie wiedza jest bardziej wartościowa dla diagnozy.

Przed przystąpieniem do przeprowadzenia przykładowego wywiadu logopedycznego można natomiast uprzedzić rodziców o tym, jaka wiedza i jakie materiały warto zgromadzić na taką rozmowę. Będzie to między innymi: karta ciąży, czy książeczka zdrowia dziecka.

wywiad-logopedyczny-wzor
Wywiad logopedyczny - wzór
17