Wniosek ulga dla seniora – wzór

17 

Ulga dla seniora, a właściwie ulga dla pracującego seniora, przysługuje osobom, które pracują pomimo osiągnięcia wieku emerytalnego. Ulga polega na zwolnieniu od podatku dochodowego przychodów seniora maksymalnie do kwoty 85.528 zł. Jak napisać wniosek o ulgę dla seniora?

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego pisma – przygotowaliśmy spełniający wszystkie formalne wymagania – wzór wniosku o ulgę dla seniora, który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis

Kto może złożyć wniosek o ulgę dla seniora?

Wniosek o ulgę dla seniora może złożyć osoba pracująca, która osiągnęła wiek emerytalny, czyli 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn. Drugim warunkiem uzyskania ulgi jest nieotrzymywanie:

  • emerytury lub renty rodzinnej z KRUS,
  • emerytury lub renty rodzinnej z ZUS,
  • emerytury lub renty rodzinnej z mundurowych systemów ubezpieczeń,
  • świadczeń pieniężnych w związku ze zwolnieniem ze służby stałej funkcjonariusza służby mundurowej.

Na czym polega ulga dla seniora?

Ulga dla pracującego seniora ma propagować dłuższą aktywność zawodową wśród osób starszych. Zgodnie z treścią art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku są przychody podatnika do wysokości kwoty 85.528 zł, osiągnięte:

  • ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy,
  • z umów zlecenia (określonych),
  • z pozarolniczej działalności gospodarczej,
  • z zasiłku macierzyńskiego.

Podatnik może skorzystać ze zwolnienia, jeśli podlega ubezpieczeniom społecznym z tytułu uzyskania wymienionych wyżej przychodów. Ulga jest mu przyznawana na wniosek, a właściwie na podstawie oświadczenia skierowanego do płatnika składek, czyli do pracodawcy.

Oświadczenie to zawiera informację o spełnianiu warunków przyznania ulgi. Jest składane ze świadomością odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. 

Jeśli wniosek o ulgę dla seniora spełni wszystkie wymogi, pracodawca lub zleceniodawca będzie miał obowiązek zastosować zwolnienie od podatku najpóźniej od następnego miesiąca po złożeniu oświadczenia. Co ważne, w sytuacji, gdy pracownik przestanie spełniać wymogi niezbędne dla uzyskania ulgi, powinien niezwłocznie powiadomić o tym swojego pracodawcę. 

wniosek-ulga-dla-seniora-wzor
Wniosek ulga dla seniora - wzór
17