Wniosek o sprostowanie świadectwa pracy – wzór

17 

Pracodawca ma obowiązek wydać pracownikowi świadectwo pracy po ustaniu stosunku pracy – po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy o pracę. Pracownik może również ubiegać się o sprostowanie świadectwa pracy, jeśli zawiera ono błędy. Ma na to 14 dni od jego odbioru.

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy spełniające wszystkie formalne wymagania – wzór wniosku o sprostowanie świadectwa pracy – który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis

Jakie elementy zawiera świadectwo pracy?

Wniosek o sprostowanie świadectwa pracy może dotyczyć wadliwości tego dokumentu, czyli braków lub błędów w jego treści. Należy wiedzieć, że świadectwo pracy musi zawierać informacje o:

  • okresie wykonywanej pracy,
  • rodzaju wykonywanej pracy,
  • zajmowanych stanowiskach,
  • trybie rozwiązania lub okolicznościach wygaśnięcia stosunku pracy,
  • innych kwestiach niezbędnych do ustalenia uprawnień pracowniczych i uprawnień z ubezpieczenia społecznego.

Świadectwo pracy może zawierać także wzmiankę o ewentualnym zajęciu wynagrodzenia za pracę, a na żądanie samego pracownika uwzględnia się w nim dane o wysokości oraz składnikach wynagrodzenia, a także o uzyskanych przez pracownika kwalifikacjach. 

Jak złożyć wniosek o sprostowanie świadectwa pracy?

Termin na złożenie wniosku o sprostowanie świadectwa pracy wynosi 14 dni od jego otrzymania. Zachęcamy więc, aby dokument sporządzić w oparciu o opracowany przez nas wzór wniosku o sprostowanie świadectwa pracy, w którym były pracownik określi, na czym polega wadliwość dokumentu.

Jeśli pracodawca uwzględni wniosek, wyda nowe świadectwo pracy w ciągu 7 dni. O negatywnym rozpatrzeniu wniosku musi poinformować pracownika na piśmie lub elektronicznie, także w ciągu 7 dni.

Przykładowy wniosek o sprostowanie świadectwa pracy musi opisywać wadliwość świadectwa pracy, aby zobligować pracodawcę do sprawdzenia świadectwa i ukształtowania go zgodnie z prawem.

Warto wspomnieć, że wniesienie wniosku o sprostowanie świadectwa jest niejako obowiązkiem pracownika. Jeśli bowiem ma on świadomość, że świadectwo pracy jest wadliwe, ale nie zgłasza tego pracodawcy, wraz z nim ponosi odpowiedzialność za wadliwość świadectwa pracy. 

wniosek-o-sprostowanie-swiadectwa-pracy-wzor
Wniosek o sprostowanie świadectwa pracy - wzór
17