Wniosek o eksmisję alkoholika – wzór

17 

Należy wiedzieć, że samo nadmierne spożywanie alkoholu nie jest podstawą do eksmisji. Alkoholizm może wiązać się jednak z innymi okolicznościami, które stanowią już podstawę wniosku o eksmisję, na przykład ze stosowaniem przemocy. 

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy spełniające wszystkie formalne wymagania – wzór wniosku o eksmisję alkoholika – który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis

Jak uzasadnić wniosek o eksmisję alkoholika?

Jak zostało wspomniane, przykładowy wniosek o eksmisję alkoholika nie może ograniczać się do wskazania, że dana osoba nadużywa alkoholu. Konieczne jest wykazanie, że w inny sposób – związany z chorobą alkoholową – swoim nagannym zachowaniem uniemożliwia ona wspólne mieszkanie.

Podstawą takiego pozwu może być zatem przemoc domowa (ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie) lub działania opisane w treści ustawy o ochronie praw lokatorów, czyli takie zachowania jak libacje, czy narażanie sąsiadów i współlokatorów na niebezpieczeństwo, np. poprzez pozostawienie niedopałków po papierosach.

Wniosek o eksmisję alkoholika trzeba poprzeć także materiałem dowodowym, na przykład notatkami z interwencji policji lub skierowaniem na leczenie przymusowe.  

Jak napisać wniosek o eksmisję alkoholika?

Do sporządzenia wniosku o eksmisję warto użyć gotowego wzoru wniosku o eksmisję alkoholika. Druk uwzględnia wszystkie wymagane elementy formalne, takie jak:

  • data i miejsce sporządzenia pisma,
  • oznaczenie sądu – sąd rejonowy właściwy ze względu na miejsce położenia nieruchomości,
  • dane stron,
  • oznaczenie rodzaju pisma,
  • informację o podjęciu próby polubownego załatwienia sprawy,
  • sformułowanie żądań: nakazanie pozwanemu opuszczenia i opróżnienia lokalu,
  • uzasadnienie,
  • podpis,
  • wymienienie załączników.

Wniesienie pozwu o eksmisję wiąże się obowiązkiem uiszczenia opłaty sądowej w wysokości 200 złotych. Czas oczekiwania na rozprawę wynosi zazwyczaj kilka tygodni lub kilka miesięcy. Sama sprawa może wymagać zaś więcej niż jednego posiedzenia sądu.

Warto pamiętać także, że ewentualny wyrok eksmisji nie zostanie wykonany w okresie ochronnym, który trwa od dnia 1 listopada do dnia 31 marca każdego roku.

wniosek-o-eksmisje-alkoholika-wzor
Wniosek o eksmisję alkoholika - wzór
17