Umowa użyczenia z możliwością podnajmu – wzór

17 

Umowa użyczenia z możliwością podnajmu to umowa, która umożliwia najemcy korzystanie z nieruchomości lub przedmiotu na określony czas, przy jednoczesnej możliwości podnajęcia tej nieruchomości innym osobom przez najemcę.

W takiej umowie właściciel nieruchomości oraz najemca uzgadniają, że najemca może korzystać z nieruchomości na określony czas, a następnie może samodzielnie podnająć go innym osobom, zachowując przy tym odpowiednie zobowiązania wobec właściciela.

Klikając poniższy przycisk, pobierzesz gotowy do pobrania i wypełnienia wzór umowy użyczenia z możliwością podnajmu:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis

Warto zaznaczyć, że umowy tego typu (umowa użyczenia lokalu i jednoczesna zgoda na podnajem w przypadku użyczenia) wymagają zazwyczaj jasnego i precyzyjnego sformułowania warunków, w tym zasad podnajmu, odpowiedzialności najemcy za ewentualne szkody oraz innych kluczowych kwestii, aby uniknąć nieporozumień i konfliktów pomiędzy stronami.

Umowę użyczenia jasno reguluje art. 710 Kodeksu cywilnego

Przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nieoznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy.

W ramach takiej umowy oczywiście możliwe jest udzielenie biorącemu w używanie, zgody na podnajem lokalu innym osobom. Zgodę taką i warunki podnajmu trzeba wtedy umieścić w umowie użyczenia jako postanowienia dodatkowe.

umowa-uzyczenia-z-mozliwoscia-podnajmu-wzor
Umowa użyczenia z możliwością podnajmu - wzór
17