Umowa użyczenia pokoju od rodziców wzór

(1 opinia klienta)

17 

Jak napisać umowę użyczenia pokoju rodziców? Zgodnie z Kodeksem cywilnym umowa użyczenia polega na udzieleniu zezwolenia na bezpłatne używanie danej rzeczy. Rzeczą taką może być np. mieszkanie lub pokój.

Osoba biorąca nie ponosi wówczas kosztów związanych z użytkowaniem przedmiotu umowy, ale jest zobowiązana do uiszczania opłat związanych z jego utrzymaniem – takich jak opłaty za media.

Jednocześnie nie odpowiada za zużycie lokalu, o ile jest on eksploatowany zgodnie z przeznaczeniem oraz właściwościami. Osoba biorąca nie ma prawa udostępniania użyczonej rzeczy osobie trzeciej bez zgody użyczającego.

Umowa użyczenia pokoju od rodziców powinna zostać spisana i składać się z takich elementów jak: wskazanie stron umowy, opis przedmiotu najmu oraz jego stanu technicznego i określenie czasu trwania umowy. W dokumencie warto zamieścić ponadto zapis dotyczący opłat eksploatacyjnych. Umowa musi zostać podpisana przez wszystkie strony.

Chcąc ułatwić Ci przygotowanie omawianego pisma, sporządziliśmy gotowy do wypełnienia wzór umowy użyczenia pokoju od rodziców, który pobierzesz poniżej:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis
Opinie (1)

Jak przygotować umowę użyczenia pokoju od rodziców? Umowa użyczenia pokoju od rodziców może okazać się niezbędna, jeśli w użyczonym pokoju ma być prowadzona działalność gospodarcza.

W innych przypadkach umowę można zawrzeć nawet w formie ustnej, choć dla celów dowodowych zawsze korzystniej jest udokumentować takie porozumienie na piśmie. 

W ramach umowy użyczenia użyczający przekazuje pokój biorącemu do bezpłatnego używania. To właśnie nieodpłatność odróżnia taką umowę od umowy najmu czy dzierżawy. W umowie nadal należy określić jednak między innymi dane stron, dane przedmiotu umowy czy okres obowiązywania kontraktu. 

Podpisując umowę użyczenia pokoju, biorący powinien pamiętać, iż ma obowiązek używać go zgodnie z przeznaczeniem i postanowieniami umowy. Zwykle ponosi także koszty bieżącej eksploatacji, które może wliczyć w koszty podatkowe, jeśli będzie prowadzić w lokalu działalność gospodarczą. 

1 opinia dla Umowa użyczenia pokoju od rodziców wzór

  1. Paweł Majchrzak

    umowa dobrze napisana, druk wystarczy wypełnić

Dodaj opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

umowa-uzyczenia-pokoju-od-rodzicow-wzor
Umowa użyczenia pokoju od rodziców wzór
17