Umowa o najem powierzchni reklamowej w Internecie – wzór

17 

Umowa o najem powierzchni reklamowej w internecie jest umową nienazwaną, ale przypomina umowę najmu lub dzierżawy. Na jej podstawie jeden podmiot pozwala drugiemu podmiotowi wyświetlać na swojej stronie określone treści, zwykle reklamowe.

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy spełniający wszystkie formalne wymagania – wzór umowy najmu powierzchni reklamowej w Internecie – który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis

Czym jest umowa o najem powierzchni reklamowej w internecie?

Określenie „umowa o najem powierzchni reklamowej w Internecie” to określenie potoczne, ponieważ taka umowa nie jest umową najmu ani umową dzierżawy. Wynika to z faktu, że podstawową cechą umowy najmu jest wydanie rzeczy do używania, a strona internetowa nie jest przedmiotem materialnym.

Niemniej jednak umowę tego typu rozlicza się jak najem, a do rozwiązywania problemów, które taką umową nie zostały uregulowane, stosuje się przepisy dotyczące najmu. Kontrakt warto przygotować zatem w oparciu o nasz profesjonalnie opracowany wzór umowy o najem powierzchni reklamowej w Internecie.

Druk uwzględnia wszystkie istotne ustalenia stron, w tym między innymi dane najemcy i wynajmującego, wysokość czynszu najmu, czy zasady korzystania z powierzchni reklamowej. 

Jak rozliczyć umowę o najem powierzchni reklamowej w Internecie?

Przykładowa umowa o najem powierzchni reklamowej w Internecie przewiduje wynagrodzenie dla wynajmującego taką powierzchnię reklamową. Jest to przychód podlegający opodatkowaniu. Aby odpowiednio rozliczyć takie zyski, trzeba właściwie zakwalifikować je do źródła przychodów.

Zgodnie z przepisami, osoba fizyczna udostępniająca na stronie internetowej miejsce w celu umieszczenia tam treści o charakterze reklamowym za wynagrodzeniem uzyskuje przychód z tytułu umowy, której charakter jest podobny do umowy najmu lub dzierżawy.

Oznacza to, że przychody z tego tytułu należy zakwalifikować do źródła przychodów z tytułu: najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy i innych umów o podobnym charakterze – o ile nie są uzyskiwane w ramach działalności gospodarczej. Podatnik ma też prawo rozliczyć się z fiskusem na podstawie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

umowa-o-najem-powierzchni-reklamowej-w-internecie-wzor
Umowa o najem powierzchni reklamowej w Internecie - wzór
17