Umowa na ułożenie kostki brukowej wzór

(2 opinie klientów)

17 

Umowa na ułożenie kostki brukowej (umowa brukarska) to dokument w formie pisemnej, który zawiera warunki i zobowiązania między właścicielem nieruchomości a wykonawcą projektu kostki brukowej. Umowa brukarska to umowa, która ustala zakres prac brukarskich, ich przebieg i harmonogram, koszty związane z ułożeniem kostki brukowej oraz prawa i obowiązki obu stron.

Umowa na ułożenie kostki brukowej zwykle zawiera następujące elementy:

 1. Strony umowy – dane właściciela nieruchomości (zleceniodawcy) i dane wykonawcy (zleceniobiorcy).
 2. Opis prac brukarskich – powierzchnia, projekt kostki brukowej, itp.
 3. Harmonogram prac brukarskich – określenie terminu rozpoczęcia i zakończenia prac, ewentualne etapy realizacji oraz terminy płatności.
 4. Warunki płatności – określenie finalnej ceny, ustalenie płatności zaliczkowych, terminów płatności i ewentualnych kar za zwłokę w realizacji.
 5. Gwarancja i reklamacja – określenie warunków gwarancji na wykonane prace oraz postanowienia dotyczące reklamacji w przypadku ewentualnych wad lub niedociągnięć.
 6. Postanowienia końcowe – zawarcie postanowień dotyczących rozstrzygania sporów, zmiany umowy, wypowiedzenia oraz innych istotnych kwestii.

Umowa na ułożenie kostki brukowej jest ważnym dokumentem, który chroni interesy zarówno właściciela nieruchomości, jak i wykonawcy kostki brukowej. Zaleca się, aby umowa była sporządzona na piśmie i podpisana przez obie strony przed rozpoczęciem prac brukarskich, w celu uniknięcia potencjalnych sporów.

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór umowy brukarskiej, który zakupisz poniżej:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (2)

Jak napisać umowę na ułożenie kostki brukowej? Umowa na ułożenie kostki brukowej to najczęściej umowa o dzieło, która precyzuje prawa i obowiązki stron, a także istotne ustalenia dotyczące wykonania chodnika czy podjazdu z kostki.

Dokument powinien odnosić się do takich kwestii jak harmonogram prac czy wynagrodzenie dla wykonawcy. Opcjonalnie, może uwzględniać też zapisy dotyczące kar umownych czy gwarancji na wykonane prace. 

Bardzo istotne jest, aby umowa na ułożenie kostki brukowej szczegółowo opisywała, jakie prace ma zrealizować wykonawca. Warto dołączyć do niej również prosty projekt, który zobrazuje docelowy wygląd dzieła. W umowie należy odnieść się do rodzaju materiałów, jakie chce wykorzystać inwestor oraz do technik, jakie powinien zastosować wykonawca. 

Pisemna umowa na ułożenie kostki pełni rolę dowodową i ułatwia rozstrzyganie ewentualnych sporów. Stanowi też podstawę dochodzenia praw przez inwestora, który może domagać się usunięcia wad na podstawie rękojmi.

2 opinie dla Umowa na ułożenie kostki brukowej wzór

 1. Daniel Kolcki

  Wzór bardzo dobry, w umowie znajdują się wszystkie obowiązkowe zapisy, które w takiej umowie znaleźć się muszą…

 2. Miłosz Biebrzyk

  zostawiam 5 gwiazdek, pozytyw!

Dodaj opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

umowa-na-ulozenie-kostki-brukowej-wzor
Umowa na ułożenie kostki brukowej wzór
17