Uchwała zarządu spółki z o.o. – wzór

17 

Jak napisać uchwałę zarządu spółki z o.o.?  Co do zasady uchwały w sprawach spoza katalogu zwykłych są podejmowane w trakcie posiedzenia zarządu. Warunkiem ich powzięcia jest prawidłowe zawiadomienie wszystkich członków zarządu o posiedzeniu oraz uzyskanie bezwzględnej większości głosów.

W świetle art. 208 § 3 Kodeksu spółek handlowych każdy członek zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały zarządu sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności spółki.

Przepis ten wskazuje, że prowadzenie sprawy przekraczającej zakres zwykłych czynności spółki wymaga powzięcia przez zarząd stosownej uchwały.

Chcąc ułatwić Ci przygotowanie omawianego pisma, sporządziliśmy gotowy do wypełnienia wzór uchwały zarządu spółki z o.o., który możesz pobrać poniżej:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis
Opinie (0)

Działanie takie jest wymagane również w sytuacji, gdy choćby jeden z członków zarządu sprzeciwi się określonemu przeprowadzeniu czynności z katalogu zwykłego zarządu.

Czynności przekraczające zakres zwykłych to np.: rozporządzanie nieruchomością wspólną (np. jej zbycie) czy dokonanie czynności zobowiązującej odnoszącej się do całej nieruchomości (np. najem, dzierżawa).

Kwestia wskazania czynności zwykłego zarządu leży w gestii spółki – zagadnienie to powinno zostać uregulowane w umowie założycielskiej organu.

Warunkiem powzięcia uchwały zarządu jest prawidłowe zawiadomienie wszystkich jego członków o posiedzeniu. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym głosy wstrzymujące są uznawane za oddane przeciwko uchwale. Aby uchwała została podjęta, musi się za nią opowiedzieć ponad połowa osób biorących udział w głosowaniu.

Uchwała zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powinna zawierać następujące elementy:

  • numer uchwały;
  • data dzienna;
  • oznaczenie spółki: nazwa i adres siedziby;
  • wskazanie przedmiotu uchwały;
  • informacja o decyzji podjętej w drodze uchwały;
  • wskazanie sposobu podjęcia uchwały (wymaganą większością / jednogłośnie);
  • podanie dnia, z którym uchwała wchodzi w życie;
  • podpisy członków zarządu.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Uchwała zarządu spółki z o.o. – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

uchwala-zarzadu-spolki-z-o-o-wzor
Uchwała zarządu spółki z o.o. - wzór
17