Regulamin zarządu spółki z o.o. – wzór

(1 opinia klienta)

17 

Jak napisać regulamin zarządu spółki? Regulamin zarządu powinien określać zasady organizacji tego organu i sposób wykonywania przez niego czynności związanych ze spółką.

Kodeks spółek handlowych stanowi, że wobec spółki członkowie zarządu podlegają ograniczeniom ustanowionym w przepisach k.s.h., w umowie spółki oraz – jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej – w uchwałach wspólników.

Nie nakłada natomiast obowiązku uchwalenia odrębnego regulaminu. Nie wyklucza to jednak możliwości wprowadzenia takiego dokumentu celem usprawnienia wewnętrznego funkcjonowania spółki.

Chcąc ułatwić Ci przygotowanie omawianego pisma, sporządziliśmy gotowy do wypełnienia wzór regulaminu zarządu spółki, który możesz pobrać poniżej:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (1)

Kwestia wyznaczenia organu uprawnionego do uchwalenia regulaminu może być rozstrzygnięta w założycielskiej umowie spółki. Jeżeli jednak statut nie przyznaje radzie nadzorczej lub walnemu zgromadzeniu prawa do uchwalenia, lub zatwierdzenia regulaminu zarządu, zarząd może sam uchwalić swój regulamin poprzez podjęcie odpowiedniej uchwały.

Zgodnie z art. 208 § 5 k.s.h. uchwała zarządu przyjmująca regulamin powinna zostać podjęta bezwzględną większością głosów – pod warunkiem że wszyscy członkowie zarządu zostali prawidłowo powiadomieni o posiedzeniu.

Regulamin zarządu powinien określać zasady organizacji zarządu i sposób wykonywania przezeń swoich funkcji. Dokument może odnosić się m.in. do takich kwestii jak: metoda zwoływania posiedzeń zarządu, procedura sporządzania protokołów z posiedzeń, sposób uczestnictwa i podejmowania uchwał przy wykorzystaniu środków komunikacji na odległość czy w trybie pisemnym.

Należy zaznaczyć, iż postanowienia regulaminu nie mogą stać w sprzeczności z umową spółki czy Kodeksem spółek handlowych. Nie mogą one też modyfikować podejścia do kwestii, które – zgodnie z przepisami – należy regulować wyłącznie w umowie, takich jak m.in. sposób reprezentacji spółki, większość głosów i kworum konieczne do podjęcia uchwał zarządu czy zasady powołania oraz odwołania prokurenta.

1 opinia dla Regulamin zarządu spółki z o.o. – wzór

  1. Dorota Wiśniewska

    Wzór regulaminu sporządzono poprawnie, nie mamy żadnych zastrzeżeń co do jakości dokumentu, pozdrawiam

    • Grzegorz Szwaciński

      Dziękujemy za pozytywną opinię!

Dodaj opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

regulamin-zarzadu-spolki-z-o-o-wzor
Regulamin zarządu spółki z o.o. - wzór
17