Pozew o eksmisję alkoholika – wzór

17 

Alkoholizm sam w sobie nie stanowi podstawy złożenia pozwu o eksmisję. Dopiero działania podejmowane przez osobę, która nadużywa alkoholu, mogą być uzasadnieniem wniosku o eksmisję lokatora. 

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy spełniający wszystkie formalne wymagania – wzór pozwu o eksmisję alkoholika – który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (0)

Kiedy pozew o eksmisję alkoholika będzie uzasadniony?

Alkoholika nie można eksmitować z mieszkania na podstawie samego stwierdzenia istnienia choroby alkoholowej. Podstawą złożenia wniosku o eksmisję alkoholika mogą być natomiast dwa akty prawne:

 • ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie – jeśli alkoholik stosuje przemoc wobec członków rodziny,
 • ustawa o ochronie praw lokatorów – jeśli alkoholik czyni uciążliwym korzystanie z lokalu innym osobom, np. wszczynając awantury, narażając sąsiadów na niebezpieczeństwo, organizując libacje, prowadząc do demoralizacji dzieci, itd. 

Oznacza to, że przykładowy pozew o eksmisję alkoholika należy uzasadnić opisem działań, jakie podejmuje alkoholik z powodu swojego uzależnienia. Przedstawione argumenty należy poprzeć także dowodami, np. notatkami z interwencji policji, skierowaniem na leczenie odwykowe, zaświadczeniem lekarskim.

Jak napisać pozew o eksmisję alkoholika?

Pozew o eksmisję jest pismem procesowym. Aby ułatwić sobie jego sporządzenie, warto sięgnąć po gotowy wzór pozwu o eksmisję alkoholika. Druk uwzględnia:

 • datę i miejsce sporządzenia,
 • dane stron, 
 • oznaczenie sądu – właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości, w której mieszka alkoholik,
 • oznaczenie rodzaju pisma,
 • żądania: nakazanie pozwanemu opuszczenia i opróżnienia lokalu,
 • informację o podjęciu próby polubownego rozwiązania sporu,
 • uzasadnienie,
 • wymienienie załączników, w tym dowodu uiszczenia opłaty sądowej,
 • podpis powoda.

Pozew o eksmisję podlega opłacie sądowej w kwocie 200 zł. Składając taki wniosek, warto mieć na uwadze, że wyroków eksmisyjnych nie realizuje się w okresie ochronnym od 1 listopada do 31 marca. Sama sprawa dotycząca eksmisji może trwać natomiast wiele miesięcy – często obejmuje więcej niż jedną rozprawę.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Pozew o eksmisję alkoholika – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

pozew-o-eksmisje-alkoholika-wzor
Pozew o eksmisję alkoholika - wzór
17