Oświadczenie o zakończeniu pracy – wzór

17 

Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi lub cudzoziemiec wykonujący pracę na podstawie oświadczenia mogą powiadomić właściwy powiatowy urząd pracy o zakończeniu zatrudnienia. Oświadczenie o zakończeniu pracy przez cudzoziemca powinno zawierać kilka niezbędnych elementów formalnych.

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy spełniające wszystkie formalne wymagania – wzór oświadczenia o zakończeniu pracy – które pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis
Opinie (0)

Jak przygotować oświadczenie o zakończeniu pracy?

Cudzoziemiec o zakończeniu pracy może poinformować urząd pracy na piśmie. Do przygotowania takiego dokumentu warto użyć gotowego wzoru oświadczenia o zakończeniu pracy, uwzględniającego:

  • dane osobowe, w tym imię i nazwisko, obywatelstwo, data urodzenia, adres zamieszkania oraz adres korespondencyjny,
  • datę zakończenia pracy,
  • oznaczenie miejsca wykonywania pracy,
  • datę i podpis cudzoziemca.

Dodatkowo przykładowe oświadczenie o zakończeniu pracy może uwzględniać w swojej treści zobowiązanie do informowania organu o każdej zmianie miejsca zamieszkania oraz informacje dodatkowe, np.:

  • o podjęciu nowej pracy,
  • o zamiarze podjęcia nowej pracy, 
  • o zamiarze złożenia nowego wniosku i tak dalej.

Obowiązek poinformowania o zakończeniu pracy 

Zgodnie z przepisami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi – którego oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy zostało wpisane do ewidencji oświadczeń – powiadamia na piśmie właściwy powiatowy urząd pracy o:

  • podjęciu pracy przez cudzoziemca,
  • niepodjęciu pracy przez cudzoziemca w wyznaczonym terminie (7 dni).

Jeśli podmiot nie dopełni terminu lub przekaże nieprawdziwe informacje o podjęciu, niepodjęciu lub zakończeniu pracy przez cudzoziemca, podlega karze grzywny. Sama informacja o zakończeniu pracy nie jest obowiązkowa. Można jednak dostarczyć ją do PUP ustnie, pocztą elektroniczną lub tradycyjną.

Zgodnie z treścią art. 88 ze wspomnianej ustawy:

16.  Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisanego do ewidencji oświadczeń lub cudzoziemiec wykonujący pracę na podstawie takiego oświadczenia mogą powiadomić właściwy powiatowy urząd pracy o zakończeniu tej pracy.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Oświadczenie o zakończeniu pracy – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

oswiadczenie-o-zakonczeniu-pracy-wzor
Oświadczenie o zakończeniu pracy - wzór
17