Odpowiedź na pozew o unieważnienie małżeństwa – wzór

17 

Odpowiedź na pozew o unieważnienie małżeństwa ma związek z tak zwanym rozwodem kościelnym, a tak właściwie z unieważnieniem sakramentu małżeństwa.

Pozew o unieważnienie małżeństwa musi zawierać argumentację, która pozwoli unieważnić sakrament. Natomiast odpowiedź na taki pozew może potwierdzać te argumenty lub wręcz przeciwnie – sprzeciwiać się im. 

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy spełniający wszystkie formalne wymagania – wzór odpowiedzi na pozew o unieważnienie małżeństwa – który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis

Jak uzasadniony może być pozew o unieważnienie małżeństwa?

W odpowiedzi na pozew o unieważnienie małżeństwa strona powinna odnieść się do argumentów drugiego małżonka. Ten może zaś żądać unieważnienia małżeństwa z powodu:

 • młodego wieku małżonków,
 • uprzedniej, trwałej niemocy płciowej,
 • związku katolika z osobą, która nie była ochrzczona,
 • bliskiego pokrewieństwa małżonków,
 • choroby psychicznej lub niedorozwoju umysłowego,
 • psychozy, nerwicy, psychopatii,
 • homoseksualizmu,
 • parafilii,
 • uzależnienia,
 • wady zgody małżeńskiej, np. niechęci do ślubu kościelnego, niechęci do posiadania dzieci.

Jak odpowiedzieć na pozew o unieważnienie małżeństwa?

Odpowiedź na pozew o unieważnienie małżeństwa to inaczej odpowiedź na skargę powodową. Jeśli jedna ze stron złoży taką skargę, druga otrzyma stosowne pismo i będzie mogła wnieść tak zwaną replikę, czyli właśnie odpowiedź na pozew.

Dokument można przygotować w oparciu o gotowy wzór odpowiedzi na pozew o unieważnienie małżeństwa. Brak takiej odpowiedzi sprawia, że argumenty powoda zostają automatycznie uznane za zgodne z prawdą.

Replika może stanowić formę potwierdzenia skargi powodowej lub formę sprzeciwu. Warto dopilnować, aby odpowiedź na pozew uwzględniała również odpowiedzi na następujące pytania:

 • czy wspólnota małżeńska może zostać wznowiona,
 • czy pozwany chce zaproponować własne argumenty przemawiające za unieważnieniem małżeństwa,
 • czy pozwany zgadza się z wniesionymi argumentami (tytułami prawnymi do unieważnienia sakramentu).

Należy pamiętać, że na udzielenie odpowiedzi na pozew pozwany ma zazwyczaj 15 dni. 

odpowiedz-na-pozew-o-uniewaznienie-malzenstwa-wzor
Odpowiedź na pozew o unieważnienie małżeństwa - wzór
17