Odmowa przyjęcia faktury – wzór pisma

17 

Fakturę wystawioną przez kontrahenta można zaakceptować lub nie. Jeśli przedsiębiorca nie zgadza się z zawartością dokumentu, powinien niezwłocznie poinformować o tym podmiot, który fakturę wystawił. 

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy spełniający wszystkie formalne wymagania – wzór odmowy przyjęcia faktury – który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis

Błędy na fakturze a odmowa przyjęcia faktury

Odmowa przyjęcia faktury nie jest prawidłowym rozwiązaniem w przypadku, kiedy faktura zawiera nieistotne błędy. W takiej sytuacji przedsiębiorca powinien wystawić notę korygująca lub zażądać faktury korygującej.

Nie należy faktury z błędami odsyłać bez wyjaśnienia – nie powoduje to żadnych skutków prawnych, a dokument i tak wymaga rozliczenia. Odbiorca nie może też skorygować faktury własnoręcznie, ponieważ ma prawo jedynie do sprostowania błędów za pomocą noty korygującej, która dotyczy przede wszystkim literówek.

Jeśli chodzi o błędy o charakterze liczbowym, ich usunięcie wymaga sporządzenia faktury korygującej, a taką może wystawić jedynie podmiot, który wcześniej wydał dokument. 

Kiedy można odmówić przyjęcia faktury?

Przepisy nie mówią o tym, kiedy przedsiębiorca ma prawo odmówić przyjęcia faktury. Najczęściej jednak takie prawo występuje w sytuacji, gdy faktura nieprawidłowo dokumentuje daną operację gospodarczą i/lub gdy jej treść zawiera istotne błędy.

Jak napisać odmowę przyjęcia faktury?

Aby odesłać fakturę, należy przygotować pisemną odmowę jej przyjęcia. Pismo musi określić, jakiej faktury dotyczy odmowa, a także jaki jest powód odmowy. Dokument można sporządzić w oparciu o uniwersalny wzór odmowy przyjęcia faktury. Jego uzasadnieniem bywa najczęściej:

  • zawarcie w fakturze błędnych danych, np. nazwy czy adresu firmy,
  • niezgodność faktury z umową,
  • nieprawidłowe obciążenie – błędne lub nieuzasadnione.

Odmowę przyjęcia faktury należy połączyć z prośbą o wystawienie faktury korygującej, z uwzględnieniem wyliczonych błędów. Skutkiem odmowy przyjęcia faktury jest opóźnienie rozliczeń pomiędzy firmami.

W przypadku braku chęci wystawienia faktury korygującej sprawa może zakończyć się w sądzie.

odmowa-przyjecia-faktury-wzor-pisma
Odmowa przyjęcia faktury - wzór pisma
17