Harmonogram wycieczki – wzór

17 

Harmonogram wycieczki to jeden z elementów karty wycieczki szkolnej, którą zatwierdza dyrektor szkoły lub przedszkola. Harmonogram rozpisuje się dla każdego dnia wycieczki osobno. Można uwzględnić w nim godziny realizacji poszczególnych zadań.

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy spełniający wszystkie formalne wymagania – przykładowy wzór harmonogramu wycieczki – który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis

Jak wygląda harmonogram wycieczki?

Harmonogram wycieczki powinien przyjmować formę czytelnej tabeli podzielonej na:

 • datę i godzinę wyjazdu,
 • ilość kilometrów do pokonania,
 • miejscowość docelową,
 • program dnia,
 • adres punktu żywieniowego i noclegowego. 

W przypadku, kiedy wycieczka realizowana jest w jednej miejscowości, poszczególne dni wyjazdu należy rozpisać bardziej szczegółowo, uwzględniając pory posiłków oraz atrakcje. Przygotowując dokument, warto korzystać z gotowych druków, takich jak wzór harmonogramu wycieczki.

Przykładowy sposób wypełnienia tabeli to:

 • śniadanie,
 • apel,
 • zwiedzanie/atrakcje, np. wizyta w zoo,
 • obiad,
 • czas wolny, 
 • kolacja.

Krótko mówiąc, harmonogram wycieczki ma opisywać dzień po dniu – w uproszczeniu – co zaplanował kierownik wycieczki dla jej uczestników. Poza stałymi pozycjami w harmonogramie, jak śniadanie, obiad, czy obiadokolacja, w tabeli uwzględnia się między innymi wizyty w muzeach, spacery po starym mieście, wycieczki piesze i inne – w zależności od rodzaju wycieczki i miejsca destynacji. 

Jakie znaczenie ma harmonogram wycieczki?

Wypełniony wzór przykładowego harmonogramu wycieczki stanowi załącznik do karty wycieczki, którą zatwierdza dyrektor szkoły/przedszkola. Poza tym dokumentem konieczne jest złożenie:

 • listy uczestników,
 • listy wpłat od uczestników,
 • informacji dla rodziców,
 • oświadczenia opiekunów wycieczki,
 • rozliczenia wycieczki,
 • zobowiązania uczestników do przestrzegania regulaminu wycieczki. 

Przykładowy harmonogram wycieczki pełni przede wszystkim rolę informacyjną. Pozwala przekazać rodzicom uczniów informację o tym, co w danym momencie będzie działo się z ich dzieckiem.

Stanowi także podstawę rozliczenia wyjazdu w oparciu o atrakcje, z których skorzystali uczniowie. Harmonogram podpisuje kierownik wycieczki oraz dyrektor.

harmonogram-wycieczki-wzor-pdf-doc
Harmonogram wycieczki - wzór
17