Program wycieczki szkolnej – wzór

17 

Program wycieczki szkolnej to jeden z dokumentów, które przygotowuje kierownik wycieczki – wraz z listą uczestników wycieczki, zgodami rodziców lub opiekunów prawnych, czy rozliczeniem wycieczki szkolnej.

Pismo jest zatwierdzane przez dyrektora szkoły lub przez kuratora w przypadku wycieczek zagranicznych. Jakie elementy może zawierać program wycieczki szkolnej?

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy spełniający wszystkie formalne wymagania – przykładowy wzór programu wycieczki szkolnej – który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis

Jakie informacje zawiera program wycieczki szkolnej?

Każdy program wycieczki można przygotować w oparciu o uniwersalny wzór programu wycieczki szkolnej, bazujący na przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki.

Wspomniany akt prawny określa szablon karty wycieczki, której część stanowi właśnie program wycieczki szkolnej. Taki program ma formę tabeli, w której wyszczególnia się:

  • datę i godzinę wyjazdu oraz powrotu,
  • długość trasy liczoną w kilometrach,
  • miejscowość docelową,
  • przebieg trasy powrotnej,
  • szczegółowy program wyjazdu,
  • adres miejsca noclegowego i żywieniowego,
  • przystanki,
  • miejsca żywienia w trasie. 

Jak napisać szczegółowy program wycieczki szkolnej?

Przygotowanie szczegółowego programu wycieczki szkolnej nie jest łatwym zadaniem. Wiele zależy tutaj od wymagań danej szkoły. Część placówek za wystarczający uznaje plan, w którym wymieniono listę atrakcji i zabytków, jakie dzieci mają zobaczyć danego dnia.

W innych szkołach konieczne jest stworzenie godzinowego harmonogramu, uwzględniającego nie tylko atrakcje, ale również przerwy na spożywanie posiłków, czas wolny dla uczniów i inne. Im bardziej szczegółowy ma być program wycieczki, tym więcej pracy wymaga on od jej kierownika.

Przy opracowywaniu harmonogramu można skorzystać z przykładowych planów wycieczki szkolnej. Warto także zasięgnąć informacji na temat limitów czasu pracy kierowcy autokaru.

Dobrą praktykę stanowi zaczerpnięcie wiedzy “u źródła” i zapytanie, ile czasu trzeba zarezerwować na konkretną atrakcję tak, aby zrealizować plan wycieczki, ale też zdążyć na czas w przypadku tych punktów programu, które dostępne są tylko w konkretnych godzinach lub wymagają czasowej rezerwacji wizyty.

program-wycieczki-szkolnej-wzor
Program wycieczki szkolnej - wzór
17