Aneks do umowy zmiana nazwiska – wzór

17 

Zmiana nazwiska pracownika nie wpływa na ważność zawartej z nim umowy. Nie trzeba zatem zawierać z pracownikiem nowego kontraktu, na przykład po ślubie lub po rozwodzie. Zmiany można wprowadzić w umowie za pomocą aneksu. 

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy spełniający wszystkie formalne wymagania – wzór aneksu do umowy o zmianę nazwiska – który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (0)

Pracownik ma obowiązek poinformować pracodawcę o zmianie danych osobowych

W umowie o pracę uwzględnia się między innymi imię i nazwisko pracownika. Osoba zatrudniona ma obowiązek podać pracodawcy takie dane, a także niezwłocznie zaktualizować je na piśmie w przypadku jakichkolwiek zmian.

Dodatkowo pracodawca ma prawo żądać od pracownika okazania dokumentów potwierdzających informacje zawarte w oświadczeniu o zmianie danych, np. akt ślubu. Na podstawie takiego oświadczenia można zawrzeć aneks do umowy zmiana nazwiska.

Pracodawca o zmianie danych pracownika informuje także odpowiednie urzędy i organy (np. ZUS). Poza tym niekiedy musi wydać pracownikowi nowe upoważnienia, identyfikator, imienną przepustkę itd.

Jak napisać aneks do umowy zmiana nazwiska?

Chociaż wzór aneksu do umowy zmiana nazwiska omawiany jest na podstawie umowy o pracę, to druk ten można wykorzystać również w stosunku do innych umów, np. umowy najmu. Aneks do umowy pozwala zmieniać jej postanowienia, dodawać nowe lub skorygować błędy.

Zmiana nazwiska nie wiąże się natomiast ze zmianą podmiotu będącego stroną umowy, dlatego nic nie stoi na przeszkodzie, aby modyfikować w ten sposób treść dokumentu stanowiącego podstawę stosunku prawnego.

Przykładowy aneks do umowy zmiana nazwiska musi zawierać:

  • dane stron,
  • oznaczenie umowy, której dotyczy,
  • opis wprowadzanych zmian,
  • termin obowiązywania wprowadzanych zmian,
  • zapis, iż pozostałe postanowienia umowy pozostają takie same,
  • podpisy stron. 

Aneks do umowy sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. Należy również dołączyć go do oryginalnych egzemplarzy umowy, jako ich integralną część. Aneks można zawrzeć jedynie za zgodą obu stron stosunku prawnego.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Aneks do umowy zmiana nazwiska – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

aneks-do-umowy-zmiana-nazwiska-wzor
Aneks do umowy zmiana nazwiska - wzór
17