Zaświadczenie zamiast świadectwa pracy – wzór

17 

Okresy pracy można udokumentować nie tylko za pomocą świadectw pracy, ale również za pomocą innych dokumentów, w tym za pomocą zaświadczenia od pracodawcy.

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego pisma – przygotowaliśmy spełniający wszystkie formalne wymagania – wzór wniosku o zaświadczenie zamiast świadectwa pracy, który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis

Czym udokumentować okresy pracy, gdy brak jest świadectwa pracy?

Należy wiedzieć, że zasadniczo nie obowiązuje żaden przepis nakazujący zaliczenie do stażu pracy jedynie tych okresów pracy, które potwierdzone zostały świadectwem pracy. W przypadku braku takiego świadectwa, okresy pracy można udokumentować między innymi:

 • pisemnym zaświadczeniem pracodawcy,
 • umową o pracę,
 • wpisem w dowodzie osobistym,
 • legitymacją służbową, 
 • legitymacją ubezpieczeniową, 
 • pismami kierowanymi przez zakład pracy do pracownika w czasie trwania zatrudnienia. 

Wszystkie te dokumenty pozwalają wywnioskować, w jakim okresie pracownik pracował dla danego pracodawcy. Staż pracy może potwierdzać także wyrok sądowy w przypadku braku świadectwa pracy i braku możliwości uzyskania zaświadczenia od pracodawcy. Jednak to od aktualnego przełożonego zależy, czy uzna on taki dokument za wystarczający.

Jak przygotować zaświadczenie zamiast świadectwa pracy?

W przeciwieństwie do świadectwa pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu nie zostało w żaden sposób uregulowane przepisami. Wzór zaświadczenia zamiast świadectwa pracy podpowiada jednak, jakie elementy są najistotniejsze w takim piśmie, a będą to:

 • dane osobowe pracownika,
 • dane pracodawcy,
 • informacje o czasie zatrudnienia – data rozpoczęcia i zakończenia stosunku pracy,
 • informacje o zajmowanym stanowisku,
 • informacje o wymiarze czasu pracy (etacie). 

Treść zaświadczenia o zatrudnieniu jest zdefiniowana celem wystawienia takiego dokumentu. Kiedy zastępuje on świadectwo pracy, musi zawierać informacje o nawiązaniu i wygaśnięciu stosunku pracy. Zaświadczenia o pracy pracodawcy przygotowują jednak również w trakcie trwania zatrudnienia.

Są one potrzebne między innymi do banku, czy do placówki oświatowej (w procesie rekrutacji do szkoły czy przedszkola). Bank będzie wymagał, aby zaświadczenie zawierało informacje o wysokości wynagrodzenia. Z kolei dla placówki oświatowej istotny będzie jedynie fakt świadczenia pracy przez rodzica. 

zaswiadczenie-zamiast-swiadectwa-pracy-wzor
Zaświadczenie zamiast świadectwa pracy - wzór
17