Wniosek o umorzenie odsetek komorniczych wzór

17 

Odsetki komornicze nie są odsetkami naliczanymi przez komornika, ponieważ sam komornik nie nalicza odsetek, a jedynie działa zgodnie z zasądzonym tytułem wykonawczym oraz na wniosek wierzyciela.

Inną opłatę stanowią zatem odsetki od długu, a inną koszty komornicze – zwykle 10% wyegzekwowanego świadczenia. Wniosek o umorzenie odsetek komorniczych dłużnik kieruje zatem nie do komornika, lecz do wierzyciela. 

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego pisma – przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wniosku o umorzenie odsetek komorniczych, który pobierzesz poniżej:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (0)

Czym są odsetki?

Odsetki to dodatkowe koszty, doliczane do kwoty kredytu lub pożyczki. Rosną one z powodu braku terminowej spłaty. Warto pamiętać, że istnieją odsetki ustawowe i kapitałowe. Pierwsze wynikają z nieterminowej spłaty rat i są regulowane ustawowo – wynoszą 12,25%.

Wysokość odsetek ustawowych może się jednak zmieniać. Odsetki kapitałowe nalicza się natomiast od pożyczonej sumy, a składa się na nie między innymi prowizja dla wierzyciela. Umorzenie odsetek to jeden ze sposobów na ułatwienie spłaty długu i uniknięcie popadania w spiralę zadłużenia.

Wniosek o umorzenie odsetek komorniczych można kierować bezpośrednio do wierzyciela. Pismo powinno uwzględniać dane osobowe dłużnika i wierzyciela, zasady naliczania odsetek, wysokość odsetek i całego zobowiązania, uzasadnienie wniosku i prośbę o jego akceptację.

Najważniejszym elementem pisma jest jego uzasadnienie, czyli przedstawienie argumentów przemawiających za umorzeniem odsetek.

Dłużnik może powołać się w nim na swoją trudną sytuację materialną, która uległa pogorszeniu z powodu utraty pracy, zdarzenia losowego czy choroby. Warto także zadeklarować, że umorzenie odsetek pomoże w skutecznym uregulowaniu należności. 

Czy warto złożyć wniosek o umorzenie odsetek?

Zgodnie z przepisami, komornik prowadzący postępowanie egzekucyjne w imieniu wierzyciela pobiera od dłużnika środki, które mają pokryć zarówno główną należność, jak i odsetki. Według art. 1025 kodeksu postępowania cywilnego:

W równym stopniu z należnością ulegają zaspokojeniu odsetki i koszty postępowania oraz przyznane przez komornika koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu egzekucyjnym.

Może dojść zatem do sytuacji, kiedy pomimo regularnego spłacania długu, zadłużenie zamiast maleć, będzie rosło. Warto więc podjąć próbę wnioskowania o umorzenie odsetek, aby takiej sytuacji uniknąć.  

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Wniosek o umorzenie odsetek komorniczych wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

wniosek-o-umorzenie-odsetek-komorniczych-wzor
Wniosek o umorzenie odsetek komorniczych wzór
17