Wniosek o przywrócenie prac społecznych PDF wzór

(1 opinia klienta)

17 

Jak napisać wniosek o przywrócenie prac społecznych? Prace społeczne to forma kary ograniczenia wolności. Kara tego typu może polegać na potrąceniach z wynagrodzenia, a także na wykonywaniu nieodpłatnej pracy na cele społeczne.

Jeśli skazany uchyla się od wykonywania prac społecznych, sąd postanawia o wykonaniu zastępczej kary pozbawienia wolności. Czy w takiej sytuacji można uniknąć odbywania kary w zakładzie karnym? Jak przygotować wniosek o przywrócenie prac społecznych?

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego pisma – przygotowaliśmy gotowy do pobrania i wypełnienia wzór wniosku o przywrócenie prac społecznych, który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (1)

Na czym polega wykonywanie prac społecznych?

Definicję prac społecznych można znaleźć w kodeksie karnym pod hasłem „kara ograniczenia wolności”. Zgodnie z treścią art. 34 § 1a KK, kara ograniczenia wolności polega na:

  • obowiązku wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne i/lub
  • na potrąceniu od 10% do 25% wynagrodzenia za pracę w stosunku miesięcznym, na cel społeczny wskazany przez sąd. 

Skazany odbywający karę ograniczenia wolności ma też szereg innych obowiązków, obowiązują go nakazy i zakazy. Nie wolno mu bez zgody sądu zmienić stałego miejsca pobytu. Musi on również udzielać wyjaśnień dotyczących przebiegu odbywania kary zastępczej pozbawienia wolności.

Jeśli ograniczenie wolności sprowadza się do wykonywania pracy na cele społeczne, to praca ta ma wymiar od 20 do 40 godzin miesięcznie. W tym czasie skazany podlega kontroli sądu rejonowego, w którego okręgu kara jest wykonywana.

Pozostaje więc pod nadzorem sądowego kuratora zawodowego, który ma prawo wnieść wniosek o orzeczenie kary zastępczej pozbawienia wolności w sytuacji, kiedy skazany nie wywiązuje się ze swoich obowiązków.

Warto wiedzieć również, że skazany musi wykonywać prace społeczne sumiennie, przestrzegając zasad porządku i dyscypliny. Taka kara ma bowiem na celu wzbudzenie w nim woli kształtowania społecznie pożądanych postaw.

Kiedy sąd nakazuje skazanemu wykonanie kary pozbawienia wolności?

Zgodnie z przepisami kodeksu karnego:

§ 2.  Jeżeli skazany uchyla się od odbywania kary ograniczenia wolności, sąd zarządza wykonanie zastępczej kary pozbawienia wolności.

Przed rozpoczęciem odbywania kary ograniczenia wolności skazany zostaje dokładnie poinformowany o swoich prawach i obowiązkach, a także o konsekwencjach uchylania się od odbywania kary ograniczenia wolności. Wszystkie te informacje przekazuje mu kurator. Jeśli skazany:

  • nie stawi się na rozmowę z kuratorem,
  • nie wyrazi zgody na podjęcie pracy,

kurator skieruje do sądu wniosek o zarządzenie wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności, co oznacza, że skazany straci szansę na wykonywanie prac społecznych i będzie odbywał karę pozbawienia wolności w zakładzie karnym. 

Podobne skutki niesie za sobą niepodjęcie pracy przez skazanego w ustalonym terminie, czy też nagłe zaprzestanie jej wykonywania. Ponieważ kurator sprawuje nadzór nad skazanym, w takiej sytuacji ma obowiązek złożenia wniosku do sądu o zarządzenie wykonania kary pozbawienia wolności.

Co więcej, nie ma znaczenia, z jakiego powodu skazany przestał wykonywać prace społeczne, jeśli nie usprawiedliwił swojego zachowania przed wydaniem przez sąd postanowienia o zarządzeniu wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności. 

Po uprawomocnieniu takiego postanowienia sąd skieruje bowiem nakaz przyjęcia skazanego do odbycia kary do zakładu karnego. 

Czy sąd może przywrócić karę ograniczenia wolności?

Jak zostało wspomniane, po zapadnięciu postanowienia o zarządzeniu wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności sąd skieruje do zakładu karnego nakaz przyjęcia skazanego celem odbycia kary. Zatem czy sąd może przywrócić prace społeczne? Zgodnie z treścią art. 65a kodeksu karnego wykonawczego:

§ 1. Sąd może w każdym czasie wstrzymać wykonanie zastępczej kary pozbawienia wolności w wypadku, gdy skazany oświadczy na piśmie, że podejmie odbywanie kary ograniczenia wolności i podda się rygorom z nią związanym; wstrzymanie następuje do czasu wykonania orzeczonej kary ograniczenia wolności.

Zatem odpowiedź na pytanie „jak przywrócić prace społeczne” sprowadza się do konieczności złożenia stosownego oświadczenia. Jednak należy pamiętać, że sąd wcale nie musi wyrazić zgody na wstrzymanie wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności.

Skazany, składając oświadczenie o podjęciu odbywania kary ograniczenia wolności i poddaniu się rygorom z nią związanych, powinien również przedstawić uzasadnienie przyczyn uchylania się od wykonywania prac społecznych, czyli tak zwanych odróbek.

Rozpatrując wniosek o przywrócenie „odróbki”, sąd będzie brał pod uwagę nie tylko to uzasadnienie, ale również właściwości i warunki osobiste skazanego. Ich ocena ma służyć prognozie w zakresie realnych szans na faktyczne podjęcie pracy przez skazanego.

Jak napisać wniosek o przywrócenie prac społecznych?

Wiedząc, jak przywrócić „odróbki”, warto sprawdzić również, jak napisać oświadczenie, które sąd będzie mógł rozpatrzyć na korzyść skazanego. Należy pamiętać, że taki wniosek musi przede wszystkim wyrażać skruchę z powodu zaniedbania związanego z wykonywaniem kary ograniczenia wolności. Jego elementem obowiązkowym jest także zobowiązanie się do rzetelnego wykonywania prac społecznych po przywróceniu kary ograniczenia wolności. 

Pismo, poza niezbędnymi elementami formalnymi, takimi jak oznaczenie sądu czy dane skazanego, musi zawierać także uzasadnienie, a właściwie usprawiedliwienie, czyli podanie przyczyn zaniedbania. Tutaj skazany może wskazać – w zależności od sytuacji – między innymi takie przyczyny niewykonania prac społecznych jak:

  • konieczność sprawowania opieki nad członkiem rodziny, np. dzieckiem, osobą niepełnosprawną,
  • ryzyko utraty pracy zarobkowej,
  • fakt bycia jedynym żywicielem rodziny.

Dokument można przygotować w prosty sposób, wykorzystując wzór wniosku o przywrócenie prac społecznych. Uzasadnienie wniosku należy jednak sporządzić samodzielnie, w oparciu o prawdziwe informacje, ponieważ sąd może je zweryfikować.

Jeśli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, wykonanie kary pozbawienia wolności zostanie wstrzymane i zarządzone zostanie wykonania kary zastępczej.

Należy jednak mieć na uwadze, że ponowne zaniedbanie obowiązku przez skazanego wyklucza możliwość starania się o przywrócenie prac społecznych. Wniosek można bowiem złożyć tylko raz. Natomiast po odbyciu połowy kary, skazany może wnioskować o umorzenie jej pozostałej części. 

Słowo na koniec

Podanie o przywrócenie prac społecznych jest jak najbardziej możliwe, wystarczy złożyć przed sądem stosowne oświadczenie w formie pisemnej. Niemniej jednak nigdy nie wolno lekceważyć postanowienia sądu, czy to będzie ograniczenie wolności, czy też skazanie na zastępczą karę pozbawienia wolności w postaci grzywny, to co sąd postanowił, musi zostać wprowadzone w życie.

Warto też zaznaczyć, że jeśli sąd zyska poczucie, że prace społeczne stanowiły dla skazanego skuteczną formę resocjalizacji, może przychylić się do wniosku skazanego o skrócenie kary ograniczenia wolności w postaci prac społecznych.

Podstawa prawna: Kodeks karny wykonawczy.

1 opinia dla Wniosek o przywrócenie prac społecznych PDF wzór

  1. Alicja D.

    pismo zasługuje na pozytywną opinię w 100% więc taką zostawiam, 5 gwiazdek!

Dodaj opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

wniosek-o-przywrocenie-prac-spolecznych-pdf-wzor-przyklad
Wniosek o przywrócenie prac społecznych PDF wzór
17