Umowa zlecenie dla kierowcy TAXI – wzór

17 

Umowa zlecenie dla kierowcy TAXI dotyczy świadczenia usług na rzecz zamawiającego w określonym czasie oraz za określonym wynagrodzeniem. W takiej umowie należy wskazać między innymi, jakie prawa i obowiązki będą miały strony, jaki jest okres rozliczeniowy oraz w jaki sposób naliczane będzie wynagrodzenie dla kierowcy.

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy spełniające wszystkie formalne wymagania – wzór umowy zlecenia dla kierowcy TAXI – który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis

Jakie elementy powinna zawierać umowa zlecenie dla kierowcy TAXI?

Jak każda umowa zlecenie, również umowa zlecenie dla kierowcy TAXI, musi zawierać między innymi:

 • datę i miejsce zawarcia,
 • dane stron,
 • termin obowiązywania umowy,
 • sposób rozliczania wynagrodzenia,
 • prawa i obowiązki stron,
 • warunki wypowiedzenia umowy.

Do przygotowania dokumentu, warto użyć gotowego wzoru umowy zlecenie dla kierowcy TAXI. Należy mieć na uwadze, że w większości przypadków wynagrodzenie dla kierowcy ustala się w oparciu o liczbę przejechanych kilometrów oraz cenę jednostkową usługi.

Rozliczenia dokonuje się raz w miesiącu na podstawie potwierdzenia wykonania kursu, zawierającego następujące elementy:

 • numer rejestracyjny pojazdu, 
 • imię i nazwisko pracownika,
 • datę i godzinę przejazdu, 
 • kwotę opłaty za przewóz,
 • przejechaną odległość,
 • podpis kierowcy realizującego usługę.

Co ważne, przykładowa umowa zlecenie dla kierowcy TAXi powinna zawierać także wzmiankę o ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej. 

Jakie są obowiązki kierowcy TAXI?

Wzór przykładowej umowy zlecenie dla kierowcy TAXI powinien określać, jakie obowiązki ma przyjmujący zlecenie, czyli jakie zadania ma wykonywać w imieniu dającego zlecenie. Wśród obowiązków kierowcy TAXI można wymienić natomiast przede wszystkim realizację przewozu osób po włączeniu zalegalizowanego taksometru.

Kierowca powinien decydować o tym, czy pasażer będzie mógł zabrać ze sobą do przejazdu inne osoby oraz przewożone bagaże w taki sposób, aby nie powodowało to ograniczenia pola widzenia kierowcy, czy utrudniania prowadzenia pojazdu. Bez zgody osoby przewożonej kierowca nie może też dysponować samowolnie wolnymi miejscami w taksówce. 

umowa-zlecenie-dla-kierowcy-taxi-wzor-pdf-doc
Umowa zlecenie dla kierowcy TAXI - wzór
17