Umowa pożyczki ze wspólnikiem w Sp. z o.o. – wzór

17 

Jak spisać umowę pożyczki ze wspólnikiem w spółce z o.o.? Jedną z możliwości pozyskania środków finansowych przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością jest zaciągnięcie pożyczki u jednego ze swoich wspólników lub członków zarządu. Warunek skorzystania z tej opcji stanowi uzyskanie zgody pozostałych wspólników.

Zgodnie z art. 720 Kodeksu cywilnego przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości.

Gdy pożyczkobiorcą jest spółka, a pożyczkodawcą jeden ze wspólników, to zgodę na zaciągnięcie zobowiązania musi wyrazić zgromadzenie wspólników. Jak bowiem podaje Kodeks spółek handlowych:

„Zawarcie przez spółkę kapitałową umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób, wymaga zgody zgromadzenia wspólników albo walnego zgromadzenia, chyba że ustawa stanowi inaczej”.

Chcąc ułatwić Ci przygotowanie omawianego pisma, sporządziliśmy gotowy do wypełnienia wzór umowy pożyczki ze wspólnikiem spółki z o.o., który pobierzesz poniżej:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis
Opinie (0)

Zgoda na wzięcie pożyczki przez może być wyrażona przed lub po zawarciu umowy, nie później jednak niż w terminie dwóch miesięcy od dnia złożenia oświadczenia przez spółkę.

Jeśli wysokość pożyczki przekracza tysiąc złotych, to umowa pożyczki musi zachować formę pisemną. Dla bezpieczeństwa stron – oraz w celach dowodowych – dokument taki warto jednak sporządzić niezależnie od wartości zobowiązania.

Umowa pożyczki między spółką a wspólnikiem powinna zawierać następujące składowe:

  • podanie daty i miejsca sporządzenia umowy;
  • tytuł pisma;
  • oznaczenie stron: pożyczkobiorcy, tj. spółki (podanie nazwy, adresu siedziby, numeru rejestrowego KRS oraz numeru NIP) i pożyczkodawcy, tj. wspólnika (imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL);
  • określenie wysokości pożyczki;
  • wskazanie sposobu przekazania pożyczanej kwoty;
  • poinformowanie o oprocentowania pożyczki (lub jego braku);
  • podanie terminu i sposobu zwrotu pożyczki;
  • podpisy stron.

W przypadku, gdy zaciągnięcie przez spółkę zobowiązanie dwukrotnie przewyższa wysokość kapitału zakładowego, konieczne jest dodatkowe podjęcie uchwały wspólników (chyba że umowa spółki stanowi inaczej) – pod rygorem nieważności umowy zawarcia pożyczki.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Umowa pożyczki ze wspólnikiem w Sp. z o.o. – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

umowa-pozyczki-ze-wspolnikiem-w-sp-z-o-o
Umowa pożyczki ze wspólnikiem w Sp. z o.o. - wzór
17