Umowa pożyczki pod zastaw – wzór

17 

Umowa pożyczkowa z zastawem niewiele różni się od zwykłej umowy pożyczkowej. Dokument uwzględnia jednak zabezpieczenie, które daje wierzycielowi większą pewność, że jego roszczenie zostanie zaspokojone. Jeśli dłużnik nie spłaci pożyczki zaciągniętej pod zastaw, wierzyciel będzie miał prawo przejąć lub sprzedać przedmioty, na których zastaw ustanowiono.

Do przygotowania umowy pożyczki pod zastaw można wykorzystać gotowy wzór umowy pożyczkowej. Zastawem w takiej umowie będzie na przykład: mieszkanie, grunt, samochód, inne cenne przedmioty, np. meble, elektronika, biżuteria. 

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy spełniający wszystkie formalne wymagania – wzór umowy pożyczki pod zastaw – który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis

Jak działa umowa pożyczki pod zastaw?

Umowa pożyczkowa z zastawem niewiele różni się od zwykłej umowy pożyczkowej. Dokument uwzględnia jednak zabezpieczenie, które daje wierzycielowi większą pewność, że jego roszczenie zostanie zaspokojone.

Jeśli dłużnik nie spłaci pożyczki zaciągniętej pod zastaw, wierzyciel będzie miał prawo przejąć lub sprzedać przedmioty, na których zastaw ustanowiono. Do przygotowania umowy pożyczki pod zastaw można wykorzystać gotowy wzór umowy pożyczkowej.

Zastawem w takiej umowie będzie na przykład: mieszkanie, grunt, samochód, inne cenne przedmioty, np. meble, elektronika, biżuteria. 

Jakie dokumenty mogą być potrzebne do zawarcia umowy pożyczki pod zastaw?

Zawarcie umowy pożyczkowej pod zastaw inny niż nieruchomość zwykle wymaga przygotowania przez pożyczkobiorcę takich dokumentów, jak wycena przedmiotu zastawu, czy pełnomocnictwo do zarządzania przedmiotem zastawu.

W przypadku nieruchomości procedura jest bardziej skomplikowana, zwłaszcza w przypadku pożyczki bankowej. Pozabankowe pożyczki pod zastaw nieruchomości wymagają natomiast między innymi sporządzenia operatu szacunkowego przez rzeczoznawcę majątkowego. 

Jak napisać umowę pożyczki pod zastaw?

Przykładowa umowa pożyczki pod zastaw musi uwzględniać między innymi:

  • datę i miejsce zawarcia umowy,
  • dane stron umowy,
  • kwotę pożyczki,
  • informacje o kosztach pożyczki, w tym wysokość odsetek,
  • warunki spłaty pożyczki, w tym wysokość rat, terminy płatności rat,
  • konsekwencje niewywiązania się z warunków umowy. 

Poza tym, dokument powinien bardzo dokładnie opisywać przedmiot zastawu oraz warunki korzystania z niego przez pożyczkobiorcę do momentu spłaty pożyczki. 

umowa-pozyczki-pod-zastaw-wzor
Umowa pożyczki pod zastaw - wzór
17