Umowa na wykonanie instalacji elektrycznej – wzór

17 

Umowa na wykonanie instalacji elektrycznej przewiduje montaż przewodów, gniazdek elektrycznych, puszek oświetlenia, uziemienia, czy rozdzielaczy. Dokument powinien zobowiązywać elektryka do stworzenia instalacji zgodnej z przepisami, projektem i ustaleniami stron. Jak opracować umowę na wykonanie instalacji elektrycznej?

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy spełniający wszystkie formalne wymagania – wzór umowy na wykonanie instalacji elektrycznej – który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis

Co trzeba uwzględnić w umowie na wykonanie instalacji elektrycznej?

Treść umowy na wykonanie instalacji elektrycznej będzie inna w zależności od potrzeb zleceniodawcy. Podczas budowy domu instalację projektuje się bowiem z uwzględnieniem przeznaczenia pomieszczeń, komfortu użytkowników, a także przyszłego rozkładu urządzeń elektrycznych w mieszkaniu.

Przed opracowaniem umowy warto porozumieć się w tej sprawie z projektantem lub z samym elektrykiem. Konieczne będzie też określenie zapotrzebowania na energię, czyli uzgodnienie szacowanej liczby urządzeń, które będą podłączone do prądu. 

Jak przygotować umowę na wykonanie instalacji elektrycznej?

Umowę z elektrykiem warto sporządzić na podstawie wzoru umowy na wykonanie instalacji elektrycznej. Dokument zobowiązuje przyjmującego zlecenie do realizacji projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Jest to niezwykle ważne z uwagi na fakt, że nieprawidłowo wykonana instalacja może uniemożliwić odbiór budynku, a także doprowadzić do zagrożenia pożarowego. W przykładowej umowie na wykonanie instalacji elektrycznej należy podać:

  • dane stron,
  • zakres prac, jakie ma wykonać przyjmujący zlecenie,
  • terminy realizacji prac i ich odbioru,
  • wysokość wynagrodzenia wraz z terminem i sposobem płatności,
  • warunki odstąpienia od umowy i wypowiedzenia umowy.

Kontrakt może przewidywać także kary umowne za nieterminowe lub nieprawidłowe wykonywanie obowiązków wynikających z treści umowy.

Warto też uwzględnić w nim szczegóły związane z wykonaniem instalacji elektrycznej, takie jak rodzaj zastosowanych materiałów oraz sposób rozliczenia kosztów ich zakupu – chyba że materiały dostarcza zleceniobiorcy zleceniodawca. 

umowa-na-wykonanie-instalacji-elektrycznej-wzor
Umowa na wykonanie instalacji elektrycznej - wzór
17