Umowa na organizację imprezy – wzór

17 

Umowa na organizację imprezy powinna przyjmować formę pisemną. Bardzo istotne jest określenie w niej przedmiotu umowy, czyli zakresu usługi. Na imprezę może składać się bowiem między innymi catering, wynajem sali, obsługa gości, przygotowanie dekoracji, czy organizacja oprawy muzycznej. 

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy spełniający wszystkie formalne wymagania – przykładowy wzór umowy na organizację imprezy okolicznościowej – którą pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis

Jakie elementy powinna zawierać umowa na organizację imprezy?

Prezentowany wzór umowy na organizację imprezy to wzór ogólny, w którym ujęte zostały wszystkie niezbędne elementy formalne, a także zapisy dodatkowe, które pozwalają zabezpieczyć interesy stron. Bardzo istotne jest, aby umowa na organizację imprezy zawierała:

  • opis praw i obowiązków stron,
  • opis przedmiotu umowy,
  • termin imprezy,
  • ceny, termin i sposób rozliczenia stron.

Dokładna treść umowy na organizację imprezy zależna będzie od jej charakteru i zakresu usług, jakie oferuje organizator. W przypadku przyjęcia weselnego przykładowa umowa na organizację imprezy może obejmować catering, dekorację sali, powitanie gości, obsługę gości, noclegi dla gości, a także atrakcje dodatkowe, np. usługi animatora dla dzieci.

Z kolei organizacja imprezy firmowej obejmuje zwykle znacznie węższy zakres usług, dlatego wzór umowy należy dostosować do swoich potrzeb. 

Jakie kwestie warto uregulować w umowie na organizację imprezy?

Im bardziej szczegółowa jest umowa na organizację imprezy, tym lepiej dla stron. Z tego względu nasz druk przykładowej umowy na organizację imprezy odnosi się także do kwestii:

  • zadatku/zaliczki na poczet organizacji imprezy,
  • warunków odstąpienia/wypowiedzenia umowy,
  • możliwości podwyższenia cen (w ograniczonym zakresie),
  • odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez gości.

Umowę na organizację imprezy można rozszerzyć o odpowiednie załączniki, opisujące warunki współpracy odpowiednio dla każdej usługi osobno. Przykładowymi załącznikami mogą być ustalenia dotyczące menu, dekoracji, liczby gości korzystających z noclegu, itd.

Dokument powinien zawierać też dane kontaktowe do obydwu stron kontraktu. W umowie należy wskazać między innymi termin potwierdzenia ostatecznej liczby gości, termin zapłaty zaliczki/zadatku, termin rozliczenia końcowego.

umowa-na-organizacje-imprezy-wzor
Umowa na organizację imprezy - wzór
17