Przedłużenie umowy do dnia porodu – wzór

17 

Przedłużenie umowy do dnia porodu ma na celu zapewnienie ochrony przed zwolnieniem pracownicom w okresie ciąży. Nie każda ciężarna skorzysta jednak z przepisów dotyczących przedłużenia umowy. Jakie warunki trzeba spełniać, aby umowa została przedłużona i jak sporządzić pismo w tej sprawie?

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego pisma – przygotowaliśmy spełniający wszystkie formalne wymagania – wzór pisma o przedłużenie umowy do dnia porodu, który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis

Przedłużenie umowy do dnia porodu a kodeks pracy

Informacji na temat możliwości przedłużenia umowy do dnia porodu należy szukać w art. 177 § 3 Kodeksu pracy. Zgodnie z treścią tego aktu prawnego:

§ 3 Umowa o pracę zawarta na czas określony albo na okres próbny przekraczający jeden miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, ulega przedłużeniu do dnia porodu.

Wyjątkiem od tej zasady jest umowa o pracę na czas nieokreślony zawarta na zastępstwo pracownika w trakcie jego usprawiedliwionej nieobecności. Oznacza to, że jeśli pracownica powiadomi o ciąży swojego pracodawcę na etapie jej czwartego miesiąca, nie może zostać zwolniona z pracy – jej umowa musi zostać przedłużona do dnia porodu.

Przedłużenie umowy do dnia porodu nie dotyczy:

  • umów cywilnoprawnych;
  • umów na czas określony, umów na czas wykonywania określonej pracy lub umowy o pracę na okres próbny na dłużej niż 1 miesiąc – jeśli zakończenie tych umów przypada przed upływem trzeciego miesiąca ciąży;
  • umów o staż z urzędu pracy.

Informacja dla pracownicy o przedłużeniu umowy do dnia porodu

Przedłużenie umowy do dnia porodu odbywa się z mocy prawa. Oznacza to, że pracodawca zasadniczo nie musi podejmować dodatkowych działań. Dobrą praktykę stanowi natomiast przekazanie pracownicy informacji o przedłużeniu umowy na piśmie. Dokument ten należy przechowywać też w aktach osobowych, w części B.

Informacja o przedłużeniu umowy do dnia porodu powinna zawierać:

  • dane pracodawcy i pracownicy,
  • informację o pierwotnej dacie rozwiązania umowy,
  • informacje o dokumencie stwierdzającym stan ciąży,
  • podstawę prawną,
  • podpis pracodawcy.

W dokumencie nie trzeba ujmować konkretnej daty zakończenia stosunku pracy – wystarczające jest określenie “dzień porodu”. Pracodawca może również udokumentować przedłużenie umowy za pomocą nowej umowy z terminem końcowym określonym jako dzień porodu. 

przedluzenie-umowy-do-dnia-porodu-wzor
Przedłużenie umowy do dnia porodu - wzór
17