Protokół ujawnienia środka trwałego – wzór

17 

Wprowadzenie składnika majątku do rejestru środków trwałych musi nastąpić w ciągu maksymalnie jednego miesiąca od dnia przekazania go do użytkowania. Jeśli środek trwały zostanie ujawniony w późniejszym terminie, wymaga to ustalenia przyczyn jego pominięcia.

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego pisma – przygotowaliśmy spełniający wszystkie formalne wymagania – wzór protokołu ujawnienia środka trwałego – który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis

Czym są środki trwałe?

W protokole ujawnienia środka trwałego mogą pojawić się informacje o środkach trwałych kwalifikowanych na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych. Najważniejsze środki trwałe to:

  • nieruchomości: grunty, budowle, budynku, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo wieczystego użytkowania,
  • maszyny, 
  • urządzenia, 
  • środki transportu,
  • ulepszenia w obcych środkach trwałych. 

Środki trwałe mogą zostać zarejestrowane na podstawie dowodu zakupu, ale również w wyniku inwentaryzacji, czy ujawnienia. Ujawnienie środka trwałego może mieć miejsce w przypadku, kiedy podatnik nabywa lub wytwarza składnik majątku o wartości przekraczającej 3500 zł, lecz przewiduje (błędnie), że będzie on użytkowany krócej niż jeden rok. Jeśli upłynie rok użytkowania środka trwałego, konieczne okaże się zaliczenie danego składnika majątku do środków trwałych. 

Jak napisać protokół ujawnienia środka trwałego?

Do przygotowania protokołu dot. ujawnienia środka trwałego warto wykorzystać gotowy, kompletny wzór protokołu ujawnienia środka trwałego, ponieważ druk ten uwzględnia wszystkie niezbędne elementy formalne takiego pisma.

Zasadniczo, protokół powinien zawierać nazwę jednostki organizacyjnej, w której ujawniono środek trwały, a także nazwę przedmiotu, jego numer fabryczny, rok produkcji oraz wartość (cenę rynkową). Protokół sporządza się w trzech egzemplarzach. Dokument uwzględnia:

  • numer protokołu,
  • datę sporządzenia protokołu,
  • skład komisji odpowiedzialnej za ujawnienie środka trwałego i sporządzenie protokołu,
  • wyjaśnienie pochodzenia środka trwałego,
  • podpis osoby materialnie odpowiedzialnej. 

Przyczyną opóźnienia we wprowadzeniu środka trwałego do rejestru może być: niedopatrzenie, zaniedbanie w prowadzonej ewidencji, błędna interpretacja przepisów prawa. 

protokol-ujawnienia-srodka-trwalego-wzor
Protokół ujawnienia środka trwałego - wzór
17