Plan terapeutyczny – wzór

17 

Plan terapeutyczny ma na celu eliminację problemów psychicznych oraz zapobieganie nawrotom choroby. Najkorzystniej jest opracować go w oparciu o dolegliwości pacjenta oraz jego indywidualne cechy. Z tego względu program można nazwać także indywidualnym planem terapeutycznym.

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy spełniający wszystkie formalne wymagania – wzór planu terapeutycznego – który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis

Co uwzględnia plan terapeutyczny?

Chociaż każdy plan terapeutyczny może być inny, program łatwiej jest przygotować w oparciu o przygotowany przez nas wzór planu terapeutycznego, który uwzględnia:

 • analizę objawów/problemów pacjenta,
 • analizę historii leczenia,
 • propozycję indywidualnego planu leczenia,
 • dobór metod terapeutycznych osobno dla każdej dolegliwości,
 • ewentualnie dobraną indywidualnie farmakoterapię,
 • plany opieki po wyleczeniu.

Przy dobieraniu metod leczenia do przykładowego planu terapeutycznego pod uwagę trzeba wziąć cele pacjenta. Te mogą być zaś różne – np. otwarcie się na ludzi, odbudowanie relacji, poprawa jakości życia.

Co istotne, plan raz opracowany trzeba regularnie aktualizować, a w miarę potrzeby modyfikować, aby był skuteczny, lepiej dostosowany do pacjenta i jego stanu zdrowia. Indywidualny plan terapeutyczny pozwala szybciej osiągnąć założone cele, o ile jest aktualizowany w oparciu o obserwację postępów pacjenta, którego dotyczy.

Jak wypełnić plan terapeutyczny?

Druk przykładowego planu terapeutycznego należy wypełnić między innymi określonymi wspólnie celami, a także proponowanymi metodami pracy. Jeśli chodzi o cele, to wśród nich można wymienić między innymi:

 • poprawę samooceny,
 • poprawę nastroju,
 • zdobycie umiejętności doceniania własnych zalet,
 • poprawę jakości kontaktów społecznych,
 • przeciwdziałanie izolacji,
 • wyrabianie poczucia użyteczności społecznej, itd.

Natomiast jeśli chodzi o metody pracy w ramach planu terapeutycznego, to można wymienić tutaj chociażby biblioterapię, trening ruchowy, socjoterapię, arteterapię, ergoterapię i wiele innych.

plan-terapeutyczny-wzor-przyklad
Plan terapeutyczny - wzór
17