Pismo do Policji o wizytę w przedszkolu – wzór

17 

Jak powinno wyglądać pismo do Policji o wizytę w przedszkolu? Wizyty policjantów jako przedstawicieli policji w przedszkolach i szkołach cieszą się dużą popularnością już od wielu lat. W trakcie takich zajęć dzieci mogą poznać między innymi zasady bezpiecznego przechodzenia przez ulicę czy odpowiedniego zachowania w obliczu różnych zagrożeń.

Uczniowie chętniej i z większym skupieniem słuchają umundurowanego funkcjonariusza, dzięki czemu taka „pogadanka” wywołuje o wiele lepsze skutki niż zwykła lekcja w szkole czy wykład rodzica. Jak zaprosić policjanta na rozmowę z dziećmi w przedszkolu?

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego zaproszenia przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór pisma do Policji o wizytę policjanta w przedszkolu, który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis

Czego może dotyczyć lekcja z policjantem?

Pismo do policji o wizytę w szkole ma na celu zorganizowanie dla dzieci zajęć z funkcjonariuszem, który opowie maluchom o swojej pracy lub przekaże im istotną wiedzę związaną z obowiązującymi przepisami. Jak zostało wspomniane, taka pogadanka ma o wiele silniejszy wpływ na uczniów niż wykład przeprowadzony przez nauczyciela.

Po pierwsze dlatego, że policjant w przedszkolu może pojawić się w mundurze, który wzbudza w młodym człowieku respekt. Po drugie dlatego, że jest to nowa, obca osoba, której dziecko będzie słuchało z większym zainteresowaniem.

Zajęcia z policjantami dostosowuje się do wieku dzieci. Inną tematykę spotkania można zaproponować przedszkolakom, a inną uczniom klasy podstawowej czy liceum. Pierwsze pogadanki powinny dotyczyć:

 • zapoznania się z charakterem pracy policjanta,
 • poznania prawidłowego umundurowania policyjnego,
 • poznania zasad przechodzenia przez jezdnię,
 • poznania zasad ruchu drogowego,
 • poznania zasad zachowania się w obliczu ataku psa,
 • poznania zasad tresury psów policyjnych,
 • poznania zasad zachowania się w kontaktach z nieznajomymi,
 • poznania zasad udzielania pierwszej pomocy,
 • poznania zasad zachowania się wobec obcych zwierząt,
 • poznania zasad wzywania pomocy,
 • poznania zasad bezpiecznego zachowania się nad wodą, w lesie,
 • poznania lub przypomnienia telefonów alarmowych. 

Tematyka zajęć z dziećmi starszymi będzie już nieco poważniejsza, dostosowana nie tylko do wiedzy uczniów, ale również do ich doświadczeń i zagrożeń, które mogą spotkać na swojej drodze. Najczęściej są to zatem pogadanki na temat:

 • narkotyków,
 • dopalaczy,
 • innych środków odurzających,
 • przemocy psychicznej i fizycznej,
 • znęcania się,
 • bezpiecznego korzystania z internetu,
 • przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do jazdy na rowerze, na rolkach, na hulajnodze elektrycznej,
 • zasad przechodzenia przez ulicę,
 • zasad udzielania pierwszej pomocy.

Jak zaprosić policjanta na spotkanie w szkole?

Organizacja lekcji z policjantem odbywa się w sposób sformalizowany. Konieczne jest wystosowanie odpowiedniego pisma, które może przygotować zarówno dyrektor placówki, jak i jeden z nauczycieli, także na wniosek rodziców.

Pismo do policji o wizytę w przedszkolu należy kierować do komendanta najbliższego komisariatu, ponieważ to on zajmuje się delegowaniem funkcjonariuszy na tego typu zajęcia. 

Co ważne, pismo do komendanta policji o wizytę policjanta w przedszkolu należy przygotować i złożyć z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem.

Dokument będzie bowiem rozpatrywany w pierwszej kolejności przez komendanta, który wskaże odpowiedniego funkcjonariusza do podjęcia kontaktu z osobą odpowiedzialną za organizację spotkania w szkole. Dopiero po podjęciu takiego kontaktu strony ustalą konkretny termin pogadanki. 

Jak napisać prośbę o wizytę policjanta w szkole?

Pismo do komendanta policji o przeprowadzenie pogadanki to dosyć prosty dokument, jednak nie może zabraknąć w nim kilku niezbędnych informacji. Na początku należy odpowiednio zaadresować list, kierując go do komendanta miejscowej komendy policji. Następnie trzeba umieścić we wniosku swoje dane osobowe i kontaktowe. 

Treść pisma rozpoczyna się od tytułu, w którym należy zawrzeć swoją prośbę, np. wniosek o udział przedstawiciela komendy miejskiej policji w spotkaniu profilaktycznym. Dalsza część dokumentu powinna określać, w jakiej placówce mają odbyć się zajęcia i czego mają dotyczyć.

Takie informacje pomogą komendantowi oddelegować do szkoły czy przedszkola najlepszą osobę do przeprowadzenia danych zajęć. 

Wniosek nie wymaga uzasadnienia. Można zaproponować w nim termin przeprowadzenia pogadanki, ale nie będzie on wiążący. Po rozpatrzeniu pisma oddelegowany policjant skontaktuje się bowiem z wnioskodawcą, aby ustalić konkretną datę i godzinę spotkania.

Dokument można przygotować w oparciu o gotowy do wypełnienia wzór pisma do komendanta policji o przeprowadzenie pogadanki. Po podpisaniu listu należy złożyć go osobiście na komendzie lub przesłać pocztą. 

Jakie korzyści niesie organizacja spotkania z policjantem?

Pismo do policji o przeprowadzenie prelekcji nie jest niczym skomplikowanym i można przygotować je w dosłownie kilka minut. Dla nauczycieli nie stanowi to zatem dużego wyzwania, a korzyści, jakie płyną z organizacji takiego spotkania dla dzieci – jest naprawdę wiele.

Nic więc dziwnego, że w przedszkolach i szkołach często organizuje się prelekcje nie tylko z policjantami, ale także ze strażakami, z pracownikami straży miejskiej czy z sanitariuszami. Każda z tych osób może przekazać uczniom wiedzę „z pierwszej ręki”.

Nie jest to teoria, lecz praktyka, a opowiadając o swoich doświadczeniach, funkcjonariusz może w prosty sposób skupić na sobie uwagę dziecka i naprawdę dotrzeć do jego świadomości. Dzięki temu wiedza faktycznie zapadnie mu w pamięć. 

Pogadanki z funkcjonariuszami stanowią dla dzieci sporą atrakcję.

Policja czy straż pożarna może zjawić się na takim spotkaniu w pełnym umundurowaniu, przyjeżdżając wozem służbowym, który uczniowie będą mogli obejrzeć od środka. Cała oprawa takiej lekcji jest zatem o wiele bardziej angażująca niż codzienne „wykłady” prowadzone przez nauczycieli. 

To, czego ani pedagog, ani rodzic nie jest w stanie skutecznie przekazać dziecku, często udaje się właśnie funkcjonariuszowi, który wzbudza respekt i zainteresowanie. Bardzo często to właśnie rodzice wnioskują zatem o organizację tego typu prelekcji, kiedy nie radzą sobie z wytłumaczeniem dziecku ważnych zasad zachowania, mających niebagatelny wpływ na jego bezpieczeństwo. 

Podobne wzory pism:

pismo-do-policji-o-wizyte-w-przedszkolu-wzor-pdf-doc
Pismo do Policji o wizytę w przedszkolu - wzór
17