Odmowa hospitalizacji – wzór

17 

Odmowa hospitalizacji jest dozwolona na podstawie art. 16 ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta. Każda osoba ma prawo wyrażenia zgody na udzielenie jej określonych świadczeń zdrowotnych, a także do odmowy udzielenia takiej zgody.

Lekarz ma jednak obowiązek poinformować pacjenta o jego stanie zdrowia, proponowanym sposobie leczenia i obowiązkowej lub nieobowiązkowej hospitalizacji.

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy spełniający wszystkie formalne wymagania – wzór odmowy hospitalizacji – który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis

Jak napisać oświadczenie o odmowie hospitalizacji?

Oświadczenie o odmowie hospitalizacji musi zawierać informację o tym, że pacjent nie wyraża zgody na leczenie szpitalne. Należy dopilnować również, aby takie pismo zawierało oświadczenie o fakcie poinformowania pacjenta przez lekarza o możliwych konsekwencjach jego decyzji.

Dokument można przygotować zarówno na dokumentacji medycznej, jak i w formie osobnego pisma. Do opracowania oświadczenia warto wykorzystać natomiast gotowy wzór odmowy hospitalizacji.

Co ważne, złożenie takiego oświadczenia nie odbiera pacjentowi możliwości zmiany zdania, jeśli jego stan zdrowia ulegnie pogorszeniu. 

Jak powinna wyglądać informacja o odmowie hospitalizacji przygotowana dla pacjenta?

Jeśli to szpital odmawia pacjentowi hospitalizacji, powinien wydać mu pisemną informację zawierającą:

  • dane dotyczące rozpoznania choroby, urazu, problemu zdrowotnego,
  • dane dotyczące wyników przeprowadzonych badań,
  • opis udzielonych świadczeń zdrowotnych,
  • przyczynę odmowy przyjęcia do szpitala,
  • opis zaleceń lekarskich.

Aby uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji związanych ze skierowaniem sprawy odmowy hospitalizacji do sądu, w piśmie skierowanym do pacjenta należy obowiązkowo umieścić powód odmowy hospitalizacji oraz dokładny opis udzielonych pacjentowi świadczeń zdrowotnych.

Pacjenci bardzo często powołują się bowiem na fakt, że nie otrzymali takiej informacji, a dane ujęte w księdze odmów zostały „dopisane” po tym, jak opuścili oni placówkę. W dokumencie niezwykle istotny jest także zapis związany z zaleceniami lekarskimi, który wskazuje na fakt, że w przypadku:

  • pojawienia się nowych objawów,
  • nasilenia dotychczasowych dolegliwości,
  • braku poprawy,

pacjent powinien pilnie zgłosić się do lekarza.

odmowa-hospitalizacji-wzor
Odmowa hospitalizacji - wzór
17