Konspekt zajęć praktycznych – wzór

17 

Konspekt zajęć praktycznych to inaczej scenariusz lekcji z zajęć praktycznych, w którym uwzględnia się między innymi miejsce prowadzenia zajęć, ich cel, temat oraz stosowane środki dydaktyczne. Zajęcia praktyczne prowadzone są między innymi dla uczniów techników i szkół zawodowych. 

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy spełniający wszystkie formalne wymagania – wzór konspektu zajęć praktycznych – który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis

Jakie elementy powinien zawierać konspekt zajęć praktycznych?

Scenariusz zajęć praktycznych nie może obyć się bez kilku podstawowych elementów formalnych, takich jak:

 • oznaczenie roku szkolnego,
 • dane nauczyciela,
 • oznaczenie przedmiotu,
 • oznaczenie klasy,
 • liczba uczniów,
 • liczba godzin zajęć,
 • miejsce odbywania zajęć,
 • temat zajęć,
 • temat jednostki metodycznej (z jakim materiałem związane są zajęcia praktyczne),
 • określenie celu ogólnego zajęć.

Do opracowania dokumentu można użyć naszego gotowego do wypełnienia wzoru konspektu zajęć praktycznych. Druk, poza wymienionymi wyżej elementami, uwzględnia także:

 • cele operacyjne,
 • metody realizacji celów,
 • środki dydaktyczne,
 • formę prowadzenia zajęć,
 • opis etapów zajęć praktycznych, czyli tak zwane ogniwa zajęć.

Pod takim scenariuszem z reguły sporządza się również tabelę, która określa, jakie czynności zrealizował nauczyciel i jakie cele osiągnął uczeń.

Jak wypełnić konspekt zajęć praktycznych?

Każde zajęcia praktyczne mogą przebiegać inaczej, dlatego przykładowy konspekt zajęć praktycznych trzeba wypełnić samodzielnie. Jeśli chodzi o metody realizacji celów zajęć, to można wymienić wśród nich: wykład, instruktaż z pokazem, czy zajęcia wytwórcze.

Natomiast formą zajęć mogą być między innymi ćwiczenia zespołowe lub wykonywanie zadań pod kierownictwem nauczyciela/specjalisty. Wśród najczęściej realizowanych przez nauczyciela czynności podczas zajęć praktycznych wymienia się:

 • przypomnienie zasad BHP, 
 • sprawdzenie odzieży roboczej,
 • podzielenie uczniów na grupy,
 • omówienie zadań i narzędzi,
 • udzielenie wskazówek. 

Druk przykładowego konspektu zajęć praktycznych można wypełnić w takim przypadku następującymi osiągnięciami ucznia:

 • zna przepisy BHP obowiązujące na danym stanowisku pracy,
 • potrafi sprawdzić stan narzędzi,
 • potrafi zorganizować stanowisko pracy, itd. 
konspekt-zajec-praktycznych-wzor
Konspekt zajęć praktycznych - wzór
17