Cofnięcie wypowiedzenia umowy o pracę z powodu ciąży – wzór

17 

Zasadniczo, cofnięcie wypowiedzenia umowy o pracę jako oświadczenia woli jest możliwe w każdym przypadku, pod pewnymi warunkami. W przypadku kobiet w ciąży obowiązują jednak zasady szczególne. Jak cofnąć wypowiedzenie umowy o pracę z powodu ciąży?

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy spełniający wszystkie formalne wymagania – wzór pisma o cofnięcie wypowiedzenia umowy o pracę z powodu ciąży – który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis

Kiedy kobieta może cofnąć wypowiedzenie umowy o pracę z powodu ciąży?

Wypowiedzenie umowy o pracę jest oświadczeniem woli. Oświadczenie woli uważa się za skutecznie złożone z chwilą, w której dotarło do adresata tak, że ten mógł się z nim zapoznać. Takie oświadczenie woli można również skutecznie cofnąć, przy czym:

  • bez zgody adresata można cofnąć oświadczenie woli, które jeszcze nie dotarło do odbiorcy lub dotarło do niego równocześnie z wycofaniem oświadczenia,
  • za zgodą adresata można cofnąć oświadczenie woli, które już dotarło do odbiorcy.

Ponieważ pracownice w ciąży są objęte szczególną ochroną, przysługuje im prawo do cofnięcia wypowiedzenia umowy zarówno po przed tym, jak i po tym, jak dotarło ono do pracodawcy, nawet bez jego zgody, o ile pracownica, składając wypowiedzenie nie wiedziała, że jest w ciąży.

W takim przypadku mamy do czynienia z wadą oświadczenia woli, dzięki czemu można je odwołać. W innych okolicznościach pracownica będzie podlegała takim samym przepisom, jak każdy inny pracownik. 

Jak cofnąć wypowiedzenie umowy o pracę z powodu ciąży?

Cofnięcie wypowiedzenia umowy wymaga sporządzenia kolejnego oświadczenia woli, które można opracować na podstawie naszego wzoru cofnięcia wypowiedzenia umowy o pracę z powodu ciąży. Taki dokument należy złożyć w ciągu 7 dni od dnia, w którym pracownica dowiedziała się o swoim stanie.

Zgoda pracodawcy nie będzie wymagana, jeżeli wypowiedzenie umowy złożyła ona pod wpływem błędu – nie wiedząc, że jest w ciąży lub nie wiedząc, że przysługują jej z tego tytułu różne uprawnienia, jak urlop macierzyński, czy ochrona stosunku pracy do dnia porodu.

Warto pamiętać, że cofnięcie wypowiedzenia umowy wymaga uzasadnienia. W tym przypadku będzie to brak świadomości swojego stanu.

cofniecie-wypowiedzenia-umowy-o-prace-z-powodu-ciazy-wzor
Cofnięcie wypowiedzenia umowy o pracę z powodu ciąży - wzór
17