Zgoda na pracę nieletniego dziecka – wzór

(1 opinia klienta)

17 

Osoby, które nie ukończyły 18. roku życia, nie mają pełnej zdolności do czynności prawnych i nie mogą podjąć pracy bez zgody opiekuna prawnego. Zgoda na pracę nieletniego dziecka jest więc niezbędna, aby małoletni mógł podjąć jakiekolwiek zatrudnienie. 

Należy wiedzieć, że pierwszą pracę osoby młodociane mogą podejmować w wieku 15 lat. Zakazane jest zatrudnianie osób poniżej tego wieku, chyba że w grę wchodzi praca związana z działalnością kulturalną, sportową, reklamową lub artystyczną. Również w tych przypadkach wymagana będzie jednak zgoda na pracę nieletniego dziecka wyrażona przez rodziców lub opiekunów prawnych.

Wzór zgody na pracę nieletniego dziecka można wykorzystać w przypadku umowy o pracę, umowy zlecenie czy umowy o dzieło. Co ważne, umowę cywilnoprawną z młodocianym pracownikiem można zawrzeć również z dzieckiem, które ukończyło 13. rok życia. Zgoda rodzica powinna zostać podpisana przed zawarciem jakiejkolwiek umowy z osobą małoletnią. Zwykle jest ona wymagana już na etapie rekrutacji, a później zostaje dołączona do zawartej z dzieckiem umowy.

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (1)

Zgoda rodzica na pracę nieletniego dziecka to pisemna zgoda, którą wyraża rodzic lub prawny opiekuna dziecka. Zgoda taka umożliwia dziecku podjęcie zatrudnienia przed osiągnięciem pełnoletniości.

Większość krajów UE posiada zapisy prawne regulujące pracę nieletnich, które mają na celu zapewnienie ich ochrony i bezpieczeństwa w miejscu pracy.

Co powinna zawierać zgoda rodziców na pracę nieletniego dziecka?

  1. Dane dziecka i jego opiekuna prawnego, oraz dane pracodawcy.
  2. Zgodę rodzica lub opiekuna prawnego, aby dziecko mogło podjąć pracę zarobkową.
  3. Opcjonalnie: ograniczenie godzin pracy i/lub dni.
  4. Prace dopuszczone jakie dziecko może wykonywać.
  5. Podpis rodzica/rodziców nieletniego dziecka.

Znaczna liczba zawodów, zwłaszcza te wymagające ciężkiej pracy fizycznej lub wystawiające na niebezpieczeństwo, mogą być zabronione dla nieletnich dzieci. Chodzi tu o prace w przemyśle ciężkim, pracę na wysokościach, prace związane z obsługą niebezpiecznych maszyn, ciężkie prace fizyczne itp.

Zgoda rodziców na pracę małoletniego koniecznie powinna być sporządzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

1 opinia dla Zgoda na pracę nieletniego dziecka – wzór

  1. Lidia Dobrzycka

    pomocne, pozdrawiam

Dodaj opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

zgoda-na-prace-nieletniego-dziecka-wzor
Zgoda na pracę nieletniego dziecka - wzór
17