Pozwolenie na wykucie otworu w ścianie nośnej – wzór

17 

Pozwolenie na wykucie otworu w ścianie nośnej bloku jest dokumentem, który składa się do administracji budynku, czyli do Wspólnoty lub Spółdzielni Mieszkaniowej, aby ta wyraziła zgodę na prace remontowe w lokalu, które polegać będą na wykuciu w ścianie otworu np. na drzwi.

Uzyskanie takiego pozwolenia jest niezbędne, gdy planujesz przeprowadzić prace konstrukcyjne, takie jak wykucie otworu w ścianie nośnej, która jest istotna dla utrzymania stabilności budynku. W przypadku bloku mieszkalnego, który jest zazwyczaj konstrukcją wielopiętrową, istnieje ryzyko, że ingerencja w ścianę nośną może wpłynąć na całą strukturę budynku.

Dlatego przed wykuciem otworu w ścianie nośnej, należy najpierw zwrócić się do zarządcy budynku o pozwolenie. Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma – przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór prośby o pozwolenie na wykucie otworu w ścianie nośnej, który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis

Wykucie otworu w ścianie nośnej pozwolenie czy zgłoszenie?

Ściana nośna w bloku jest fundamentalnym elementem konstrukcyjnym, który ma za zadanie przenosić obciążenia budynku, w tym również obciążenia wynikające z konstrukcji samego budynku oraz z obciążeń użytkowych.

Jest to zazwyczaj ściana wykonana z materiałów o dużych właściwościach nośnych, takich jak beton, czy żelbet. Jej rola polega na zapewnieniu stabilności i integralności całej konstrukcji budynku.

W bloku mieszkalnym ściany nośne mogą być umieszczone w różnych miejscach w zależności od projektu budynku i jego przeznaczenia. Często znajdują się one wzdłuż zewnętrznych obwodów budynku, ale mogą także występować wewnątrz pomieszczeń, dzieląc je na poszczególne strefy lub kondygnacje.

Po złożeniu wniosku o pozwolenie organ odpowiedzialny dokładnie zbada projekt i podejmie decyzję, czy wykucie otworu w ścianie nośnej może zostać przeprowadzone bez zagrożenia dla budynku i jego mieszkańców. Jeśli pozwolenie zostanie udzielone, możesz przystąpić do realizacji prac.

wykucie-otworu-w-scianie-nosnej-pozwolenie-wzor-pdf-doc
Pozwolenie na wykucie otworu w ścianie nośnej - wzór
17