Wniosek o wykup dzierżawionego gruntu wzór

17 

Sprzedaż nieruchomości gminnych co do zasady odbywa się w drodze przetargu. W określonych przypadkach istnieje jednak możliwość ich zbycia w trybie bezprzetargowym – na wniosek uprawnionego.

Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma – przygotowaliśmy gotowy do pobrania wzór wniosku o wykup dzierżawionego gruntu – który zakupisz poniżej:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (0)

Bezprzetargowe zbycie nieruchomości gminnych

Przesłanki zbywania gruntów gminnych w trybie bezprzetargowym określa w art. 37 ust. 2 i 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Warunkiem pominięcia przetargu jest nie tylko zaistnienie wymienionych okoliczności, lecz także złożenie wniosku o sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym przez uprawniony podmiot.

Gdzie złożyć wniosek?

Pismo należy złożyć we właściwym urzędzie gminy, gdzie następnie jest rozpatrywany. W przypadku wydania pozytywnej decyzji podejmowana jest uchwała w sprawie zgody na sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym.

Jak napisać wniosek?

W piśmie należy się zwrócić z prośbą o sprzedaż nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej lub oddanie jej w użytkowanie wieczyste. Wniosek powinien zawierać takie składowe jak:

  • dane wnioskodawcy,
  • wskazanie działki (adres, numer, powierzchnia)
  • wskazanie przesłanek uzasadniających roszczenie o sprzedaż w trybie bez przetargu,
  • podpis.

Do wniosku trzeba ponadto załączyć dokumenty potwierdzające prawo do bezprzetargowego nabycia nieruchomości.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Wniosek o wykup dzierżawionego gruntu wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

wniosek-o-wykup-dzierzawionego-gruntu-wzor
Wniosek o wykup dzierżawionego gruntu wzór
17