Wniosek o dokonanie opisu i oszacowania nieruchomości – wzór

(1 opinia klienta)

17 

Komornik przystępuje do dokonania opisu i oszacowania nieruchomości na wniosek wierzyciela. Czynności dokonuje się w przypadku, kiedy dłużnik nie spłaca długu w wyznaczonym terminie 14 dni.

Opisem i oszacowaniem nieruchomości zajmuje się najczęściej biegły rzeczoznawca, który ma obowiązek zachowania bezstronności. 

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego pisma – przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wniosku o dokonanie opisu i oszacowania nieruchomości, który pobierzesz poniżej:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (1)

Jak doprowadzić do dokonania opisu i oszacowania nieruchomości dłużnika?

Opis i oszacowanie nieruchomości są konieczne, aby można było wystawić nieruchomość dłużnika na licytację komorniczą, a z uzyskanych w ten sposób środków pokryć dług wobec wierzyciela.

Wniosek o dokonanie opisu i oszacowania nieruchomości składa wierzyciel, kierując go do komornika. Pismo powinno uwzględniać nie tylko adres nieruchomości, ale również wyciąg, odpis księgi wieczystej albo zaświadczenie sądu wystawione na podstawie zbioru dokumentów prowadzonego dla danej nieruchomości.

Wniosek musi zawierać także informacje o tym, kto jest właścicielem nieruchomości i czy nie jest ona obciążona, na przykład służebnością. Co ważne, wierzyciel, który dąży do przeprowadzenia takich czynności przez komornika, musi mieć świadomość, że jego obowiązkiem jest uiszczenie zaliczki na poczet kosztów związanych z tym procesem.

Jeśli wierzyciel nie wpłaci takiej zaliczki, komornik wstrzyma swoje czynności. Koszty związane z procedurą opisu i oszacowania dotyczą między innymi kosztów biegłych, ogłoszeń w prasie czy kosztów doręczenia korespondencji. 

Jak przebiega opis i oszacowanie nieruchomości?

Po otrzymaniu wniosku o opis i oszacowanie nieruchomości, komornik zawiadamia znanych mu uczestników o terminie opisu i oszacowania, a także wzywa przez obwieszczenie publiczne uczestników, o których nie ma wiadomości i inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości po to, aby przed ukończeniem opisu i oszacowania zgłosiły swoje prawa do domu, mieszkania czy gruntu.

Z czynności opisu i oszacowania sporządzany jest protokół, który uwzględnia oznaczenie nieruchomości, jej granice, obszar oraz oznaczenie księgi wieczystej, wyliczenie budowli i innych urządzeń, stwierdzone prawa i obciążenia nieruchomości, umowy ubezpieczenia, sposób korzystania z nieruchomości przez dłużnika, oszacowanie wartości nieruchomości z podaniem jego podstaw, zgłoszone prawa do nieruchomości, a także inne szczegóły istotne dla oszacowania. 

1 opinia dla Wniosek o dokonanie opisu i oszacowania nieruchomości – wzór

  1. Bart

    OK

Dodaj opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

wniosek-o-dokonanie-opisu-i-oszacowania-nieruchomosci-wzor
Wniosek o dokonanie opisu i oszacowania nieruchomości - wzór
17