Studium indywidualnego przypadku wzór

17 

Studium indywidualnego przypadku jest metodą nauczania, polegającą na analizowaniu wybranych zdarzeń z konkretnej dziedziny. Wiedza uzyskana na takiej podstawie może służyć bowiem do lepszego rozumienia podobnych zjawisk. Jak opracować studium indywidualnego przypadku do pracy z uczniami?

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy spełniający wszystkie formalne wymagania – przykładowy wzór studium indywidualnego przypadku – który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis

Na czym polega studium indywidualnego przypadku?

Metoda nauczania, jaką jest studium indywidualnego przypadku, najczęściej wykorzystywana bywa przez lekarzy (analiza rzadkich chorób) oraz wśród prawników, badających orzeczenia sądowe. W szkołach metodę tę stosuje się stosunkowo rzadko, tymczasem ma ona wiele zalet.

Przede wszystkim uczy dzieci krytycznej analizy informacji, a także prezentowania własnych opinii oraz pracy zespołowej. Dzięki studium indywidualnego przypadku uczniowie mogą podejmować decyzję na podstawie analizy danych, unikając kosztów, jakie mogłoby generować podejmowanie takich działań w realnym życiu.

Analizę zdarzeń w ramach takiej metody nauczania przeprowadza się w dwóch celach:

 • aby uzyskać wiedzę pozwalającą na rozumienie ogólnych zjawisk i procesów,
 • aby lepiej zrozumieć przebieg zjawisk ogólnych w konkretnych warunkach. 

Jak opracować lekcję w ramach studium indywidualnego przypadku?

Nauczyciel może opracować zajęcia z zastosowaniem metody studium przypadku na podstawie naszego uniwersalnego wzoru studium indywidualnego przypadku, który uwzględnia:

 • diagnozę na podstawie opisu konkretnego zdarzenia,
 • poszukiwanie rozwiązań przez uczniów,
 • przewidywanie następstw zaproponowanych rozwiązań, 
 • dyskusje nad proponowanymi rozwiązaniami,
 • transfer wyciągniętych wniosków hipotetycznych na sytuacje realne. 

W ramach przykładowego studium indywidualnego przypadku uczniowie powinni odpowiedzieć na takie pytania jak:

 • co się wydarzyło,
 • dlaczego coś się wydarzyło,
 • jak postąpiłbyś/postąpiłabyś w danej sytuacji,
 • jaką decyzję byś podjął/podjęła,
 • jakie mogą być pozytywne i negatywne skutki podjętych działań, itd. 

Najistotniejsze jest natomiast przeniesienie wysnutych wniosków na sytuacje z dnia codziennego, czyli zastosowanie zgromadzonej samodzielnie wiedzy w praktyce.

studium-indywidualnego-przypadku-wzor
Studium indywidualnego przypadku wzór
17