Sprawozdanie z kontroli zarządczej w szkole – wzór

17 

Sprawozdanie z kontroli zarządczej, czyli z realizacji planu działalności szkoły, nie zawsze jest obowiązkowe. Taki obowiązek na dyrektora szkoły mogą nakładać jednostki samorządu terytorialnego – zasadniczo, przepisy prawa nie nakazują dyrektorom sporządzania sprawozdań z kontroli zarządczej w szkole.

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy spełniający wszystkie formalne wymagania – wzór sprawozdania z kontroli zarządczej w szkole – który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis

Co może obejmować sprawozdanie z kontroli zarządczej w szkole?

Jak sama nazwa wskazuje, sprawozdanie z kontroli zarządczej w szkole to nic innego, jak weryfikacja sposobu zarządzania szkołą przez jej dyrektora. Taka kontrola może obejmować:

  • organizację pracy szkoły z uwzględnieniem realizacji jej podstawowych zadań, tj. zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych, 
  • przestrzeganie dyscypliny przez wszystkich pracowników szkoły,
  • organizację pracy szkoły z uwzględnieniem zgodności dokumentacji z przepisami i wymogami,
  • gospodarowanie finansami oraz mieniem szkoły – wydatkowanie środków zgodnie z planem finansowym, inwentaryzowanie składników majątkowych, wynagradzanie pracowników itd.
  • efektywność zarządzania zasobami ludzkimi – dyscyplina pracy, rozpoczynanie i kończenie pracy w odpowiednim czasie, zapisy w dziennikach, kontrola pełnienia dyżurów, 
  • bezpieczeństwo – czy wprowadzono procedury ewakuacyjne, zabezpieczono sprzęt gaśniczy.

Jakie wnioski mogą pojawić się w sprawozdaniu z kontroli zarządczej w szkole?

Wnioski z kontroli zarządczej w szkole mogą być zarówno pozytywne, jak i negatywne, co stanowi podstawę do poprawy jakości zarządzania placówką. Sprawozdanie z takiej kontroli warto przygotować w oparciu o gotowy do wypełnienia wzór sprawozdania z kontroli zarządczej w szkole.

Dokument może obejmować między innymi następujące wnioski:

  • księgowość w szkole była prowadzona prawidłowo,
  • dokumentacja szkolna była przekazywana do wglądu,
  • zakresy czynności pracowników szkoły określone na piśmie,
  • zadania szkoły są wykonywane terminowo, zgodnie z zatwierdzonym planem. 

Sprawozdanie powinno zakończyć się również podsumowaniem, np. stwierdzającym brak uchybień, zaniedbań, czy nieprawidłowości.

sprawozdanie-z-kontroli-zarzadczej-w-szkole-wzor
Sprawozdanie z kontroli zarządczej w szkole - wzór
17